top of page

Årets første Terravera Tuesday

Updated: Jan 29, 2023


Tirsdag 3. januar fra klokken 12.00-12.30 starter vi året med en demonstrasjon av en del av våre modelleringsprosjekter i året som gikk. I tillegg skal vi høre fra førsteamanuensis ved NTNU, Jonas Kristiansen Nøland som har forsket på energikilder og arealbruk på verdensbasis. Møtet er digitalt og åpent for alle!


Modelleringsteamet i Terravera er selve hjertet i stiftelsen. På vår plattform modellerer vi verden slik den er, slik at bedrifter lettere skal kunne ta mer bærekraftige beslutninger. Kunnskapsgrunnlaget er dynamisk og er en digital representasjon av virkeligheten slik den er. I dette møtet ønsker vi å invitere alle som er interessert i stiftelsens arbeid til å delta for å lære mer om hvordan samfunnskybernetikk kan brukes av bedrifter som ønsker et faktabasert kunnskapsgrunnlag når en fatter beslutninger. Dette kan gjøre veien til å bli mer bærekraftig kortere.


I tillegg får vi møte førsteamanuensis ved NTNUs institutt for elkraftteknikk, Jonas Kristiansen Nøland, som har forsket på energiproduksjon og arealbruk i global sammenheng. Her vil Nøland presentere noen av sine funn. Eksempelvis vil han vise hvordan norsk vannkraft er mer arealeffektiv enn for eksempel den i Nord-Amerika.


Energiproduksjon er i vinden for tiden og kunnskap om hvordan de ulike energikildene påvirker vår verden vil være verdifull i et bærekraftsperspektiv.


Målet med Terravera Tuesday er å dele kunnskap. Vi håper vi ser deg her.


For link til møtet, meld deg på her.


Velkommen til Terravera Tuesday 3. januar!

Comments


bottom of page