top of page

Columbi Farms ny samarbeidspartner

Sammen med Terravera Foundation ønsker Columbi Farms å sammenligne klimaavtrykket for organisk gjødsel, produsert av Columbi Farms, mot mineralgjødsel (kunstgjødsel)​​.


Samarbeidet kan potensielt gi Columbi Farms økt troverdighet, tiltrekke investorer, gi markedsadgang, redusere risiko og redusere fotavtrykk på våre produkter. Dette vil igjen kunne bidra til å styrke deres posisjon i markedet og støtte deres langsiktige bærekraftsmål​​.

Malm Industripark, Columbi Farms

Columbi Farms AS er etablert for å drive produksjon av grønnsaker og andre nytteplanter ved å utnytte næringsrikt vann fra smoltproduksjonen til produksjon av gjødsel, og gjøre ressurser tilgjengelig for en bærekraftig og sirkulær forretningsmodell. Selskapet er 96% eid av Columbi Salmon AS, 4% eid av Hørtebonden AS, og virksomheten foregår i Norge. Det ble stiftet i oktober 2020 og hadde i 2023 fire medarbeidere samt en prosjektorganisasjon basert på innleid kompetanse. Selskapet hadde driftsinntekter på NOK 45.500 i 2023, utelukkende fra intercompany avtaler med morselskapet​​.


Selskapet skal være «en modig og nysgjerrig lagspiller»


-Den viktigste satsingen til Columbi Farms innen bærekraft er gjennom forskningsprosjektet Nutricycle, som er et samarbeid med SINTEF, NIBIO og Norges forskningsråd. Prosjektet har som mål å utvikle et bærekraftig matproduksjonssystem der næringsstoffer fra landbaserte oppdrettsanlegg utvinnes og gjøres tilgjengelig som gjødsel for landbruket​​. I tillegg jobbes det med å utvikle norske småplanter til jordbærproduksjon som har god plantehelse (ikke benyttet sprøytevernmiddel) og som gir en høyere og jevnere avling.


Ole Nordal, CEO i Columbi Farms

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?


-Generelt ser Columbi Farms utfordringer knyttet til markedsadgang og finansiering, samt den usikre geopolitiske situasjonen i Europa og verden som kan forstyrre verdikjeder og føre til prisøkninger på bygningsarbeider og materialer. I tillegg er det risikoer knyttet til pris på teknologi og biologisk produksjon, spesielt veksthastighet og programmering av planter​​, forteller Ole Nordal, CEO i Columbi Farms.


-Generelt kan et samarbeid med en stiftelse som Terravera styrke selskapets innsats og dokumentasjon av bærekraft ved å tilby ekspertise, modeller og forståelse som kan hjelpe i arbeidet med å videreutvikle bærekraftige produksjonsmetoder og utvide markedsadgangen.


-Columbi Farms legger vekt på samarbeid med flere aktører i bransjen, som SINTEF, NIBIO, Norges forskningsråd, Yara, Hørtebonden AS, Jordbær AS, og Gartnerhallen. Vi mener at samarbeid kan bidra til å utvikle og teste bærekraftige løsninger som kommer hele bransjen til gode​​.


-Vi tror at modellen til Terravera og samarbeidet med NTNU vil bidra til en bevisstgjøring av hva som er viktig og riktig retning for bærekraftsarbeidet. Forutsetning for dette er at modellen og datagrunnlaget til Terravera er godt nok til å dekke hele verdikjeden. Der er den ikke i dag, sier Nordal.


Terravera ser frem til samarbeidet og ønsker Columbi Farms velkommen om bord!

Comments


bottom of page