top of page

Samarbeid med EQON

Selv om vi er et lite gründerselskap har vi store ambisjoner for hvordan vi kan være med å endre verden. Gjennom samarbeidet med Terravera får vi dokumentert på en unik måte hvordan vi bidrar til en mer bærekraftig utvikling for våre kunder, sier Mikal Løvik, Managing Director i EQONEQON er et teknologiselskap som har som formål å fjerne sløsing av energi i varmesystemer, og derigjennom bidra til en bedre omfordeling av energien. Vi ønsker å snu trenden til at vi utvikler teknologi som tar sikte på å løse klimautfordringer, heller enn å bidra til å skape dem gjennom økt forbruk. Selskapet sysselsetter i dag 7 personer, og har akkurat startet «go to market» prosessen – og opplever å bli svært godt tatt imot i markedet, forteller Løvik.


Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?


Det er svært mye teknologi som utvikles med mål om å skape nye behov hos oss som konsumenter, ofte med noble motiver som å effektivisere og forbedre prosesser. Ofte ender mange slike løsninger opp med å også bli miljøfiender fordi de øker konsumet av energi. Vi ønsker å være en motvekt.


Løvik forteller videre at kravene til å dokumentere bærekraft vil bli skjerpet betydelig ut over hva de er i dag, og for å være tidlig ute i arbeidet med å ha troverdig bærekrafts informasjon er aktører som Terravera viktige for oss. Terravera er en nøytral tredjepart som legger frem fakta på bordet. I tillegg oppfordrer Løvik til samarbeid i bransjen for å finne fellesløsninger. Det kommer et enormt regelverk knyttet til bærekraft som kommer til å være en liten «bombe» for mange som driver forretning i Norge. Det å ha felles forståelse og felles metoder vil tvinge seg frem. Klarer vi sammen å bruke dataene som til å gjøre verden til et enda bedre sted, har vi alle vunnet.


Med Terravera Foundation med på laget ønsker EQON å dokumentere hypotesen om bærekraft i deres produkter stemmer. Kombinasjonen av den unike bærekrafts kompetansen, og tilgangen på akademiske ressurser gjør Terravera unik for oss. Vi håper samarbeidet vil bidra til å tydeliggjøre vår bærekraftsprofil og bærekraftsverdien løsninger gir våre kunder, forteller Løvik.


Terravera ser frem til et godt samarbeid!

Comments


bottom of page