top of page

Næringslivsansvarlig

Flexible

Job Type

Full-time

About the Role

Om rollen

TERRAVERA-stiftelsen søker deg som er motivert, strukturert og effektiv, og som ønsker å drive og videreutvikle vårt samarbeid med norske og internasjonale næringslivsaktører. Du er en dyktig relasjonsbygger som har bakgrunn fra teknologi, finans, forretningsutvikling og/eller bærekraftsfeltet. Erfaring fra arbeid mot ledelse og styre i selskaper av ulik størrelse, samt internasjonalt, vil telle positivt.  Vi oppfordrer særlig kvinner til å søke på denne stillingen.


Ansvarsområder:

  • Ansvarlig for kontakt med næringslivet og nye partnerskap

  • Dialog med beslutningstakere og oppfølging av kontaktpersoner 

  • Forhandlinger og signering av avtaler

  • Bidra til internasjonalisering av stiftelsen


Konkurransedyktig lønn avtales individuelt.


Arbeidssted er fleksibelt, men noe reising bør påregnes dersom arbeidssted ikke er Bergen.


Om stiftelsen

TERRAVERA er en non-profit teknologistiftelse. Vi har utviklet et strategisk beslutningsverkøy som verifiserer og analyserer data om bærekraft i verdikjeden. Våre digitale modeller gir næringslivet ny innsikt, bedre data og selskapsspesifikk beslutningsstøtte i sitt bærekraftsarbeid. Teknologien er unik da digitale modeller og data kan gjenbrukes og bygges videre på i andre case og på tvers av verdikjeder. Vi hjelper også med å dokumentere og løfte fram mer bærekraftige produkter/løsninger som en objektiv tredjepart. 


TERRAVERA bedriftspartnere består i dag av rundt 60 selskaper fra ulike bransjer, inkludert aktører som Jotun, Norwegian, Scale AQ, Laerdal Medical, DOF Shipping, Aker Biomarine, Nysnø Klimainvesteringer, DNB, PwC, Lerum, Deepwind Offshore, Svalinn, Trapperingen, Sweco, Reitan Eiendom, Solwr, BIR, Vestland Fylkeskommune, Formue og Investinor.


TERRAVERA samarbeider tett med norske forskningsmiljøer og akademia. Slik får vi tilgang til den nyeste bærekraftsforskningen, men også studenter og stipendiater, som kobles til næringslivet gjennom vårt arbeid. Foreløpig har vi et samarbeid med NTNU, UiB, NMBU, NHH, Høyskolen Kristiania og HVL. 


Søknader mottas løpende til paal.larsen@terravera.world 


Les eller hør mer om TERRAVERA:

About TERRAVERA

bottom of page