top of page

Bærekraftsmodellør, deltid

Trondheim

Job Type

Part-time (25%)

About the Role

Hvor bærekraftig er det vi gjør, egentlig? Dessverre er ikke statistikken oppløftende. Hvis alle i verden hadde vårt norske forbruk, ville vi nådd World Overshoot Day 12. april hvert år. I fjor gikk norske klimagassutslipp ned med bare 0,5%, mens de bør ned 7% i året hvis vi skal nå klimamålene. En av de største utfordringene er uklarhet rundt hva som faktisk virker og mangelen på et felles data- og beslutningsgrunnlag; det finnes ingen felles måte å forstå hvor bærekraftig et selskap, produkt eller en tjeneste er.


TERRAVERA er en non-profit stiftelse som utvikler verktøy som hjelper næringslivet og andre organisasjoner å analysere og dokumentere den faktiske effekten av ulike bærekraftstiltak. Det gjør vi ved å modellere bærekraftsutfordringene digitalt og implementere tilgjengelige data i modellene, noe som setter partnerne våre i stand til å gjøre analyser, simuleringer og ta bedre beslutninger. Modellene tilgjengeliggjøres globalt, for åpent samarbeid om gjenbruk, økt nøyaktighet og videreutvikling.


Som en non-profit stiftelse kan TERRAVERA samarbeide åpent med forskningsmiljøer og utdanningsinstitusjoner, for tilgang på den nyeste forskningen, samt studentarbeid og doktorgradsarbeid av høy kvalitet. NTNUs rektor Anne Borg sier om TERRAVERA: “Verden trenger en rask grønn omstilling, og vi har ingen tid å miste. Vi trenger mer kunnskap om hva som er bærekraftig. NTNU og Stiftelsen Terravera har derfor etablert et forskningssamarbeid for å gjøre reelle og objektive bærekraftsmålinger mulig. Dette er banebrytende arbeid!.” – Anne Borg, Rektor NTNU


Vi i TERRAVERA søker nå studenter som ønsker å modellere bærekraftsutfordringer hos våre næringslivspartnere, og bidra til videre utvikling av funksjoner i skyverktøyet. Som modellør får du god opplæring, kontakt med næringslivsaktører som har konkrete bærekraftsutfordringer og mye relevant erfaring. Du har gjerne studert tekniske fag, men det viktigste er at du er motivert og strukturert! Deltidsstillingen er betalt.


Meld din interesse ved å sende en kort epost til info@terravera.world med navn, telefon, studieretning, CV og noen ord om deg selv. Vi rekrutterer fortløpende utover vinteren, så ikke nøl med å melde din interesse.


Webside: https://terravera.world/


Under er mer informasjon om initiativet:

About TERRAVERA

bottom of page