top of page

Terravera det mest naturlige valgetAndreas Jørgensen er 23 år og kommer fra Larvik. Han startet å studere Energi og Miljø på NTNU i Trondheim høsten 2019, og til høsten starter han på siste studieår. Da valget falt på Terravera i forhold til praksisplass, var dette det mest relevante for kunnskapen han har opparbeidet seg. Nå leder han modelleringsteamet i Trondheim.


- Studieretningen jeg valgte innad på Energi og Miljø er en retning som heter Energi -og miljøanalyse. Mye av fokuset på denne studieretningen ligger på bærekraftsmodellering, som har fungert som en nyttig bakgrunn for arbeidet som gjøres på modelleringsteamet i Terravera, forteller Andreas.


Andreas sitt første møte med Terravera var i en søknadsprosess gjennom et praksistilbud studentene har tilgang til. Han fattet fort interesse for stiftelsen. - Av de forskjellige bedriftene det var mulig å søke praksis hos, ressonerte Terravera Foundation uten tvil sterkest med arbeidet jeg ønsket å gjøre. I tillegg hadde jeg et ønske om å anvende noe av kunnskapen jeg har opparbeidet meg innenfor miljøanalyse, og da var Terravera det absolutt mest naturlige valget å ta, forteller Andreas.


Andreas har jobbet i et team på fire, der de tre andre også er praksisstudenter.


- Vi ble i første omgang satt på samme prosjekt hvor vi kunne samarbeide og bli litt varme i trøya, sier Andreas. - Ikke lenge ut i semesteret ble vi tildelt hvert vårt prosjekt. Selv om vi nå jobbet på forskjellige områder delte vi likevel samme arbeidsrom, sier Andreas.

Verdifulle innspill og innsikt i næring


Andreas mener det er særlig verdifullt å ha muligheten til å få innspill fra andre og sparre med teamet, selv om selve arbeidet er mer individuelt. Arbeidsintensiteten er varierende og Andreas prioriterer å være fleksibel.


- Noe av det jeg syntes har vært mest interessant å lære om er den innsikten man får i mange forskjellige næringer. Som eksempel så hadde jeg kun overflatekunnskap om oppdrettsnæringa før jeg starta å arbeide med prosjektet Terravera har med Kvarøy Fiskeoppdrett. Etter å ha jobbet med dem store deler av våren har jeg uten tvil utvidet kunnskapen min om hvordan mye av næringa fungerer, helt ned på detaljnivå, forteller Andreas.


I praksisarbeidet har han også fått utvikle egne ferdigheter innen kommunikasjon og presentasjon. Mye av arbeidet som modellerer går ut på å kommunisere arbeidet som har blitt gjort til samarbeidspartnerne samt presentere det på en presis måte. Dette kan by på utfordringer når kompleksiteten i prosjektene øker.


God nytte for næringsvirksomheter


- Terravera er nyttig for næringsvirksomheter, for vi bidrar med å skape oversikt over hvilke utslipp som eksisterer og identifiserer hvor bedrifter kan kutte i utslipp. I tillegg har Terravera den unike posisjonen nært tilknyttet akademia, som muliggjør å anvende mye av den kunnskapen som kommer fra akademia i virkelighetsnære caser i næringa, sier Andreas.


Vil du anbefale Terravera til andre studenter?


- Ja uten tvil! Jeg har allerede anbefalt Terravera for flere av medstudentene mine i klassen. Det å jobbe i Terravera på siden av studiet fungerer veldig godt med tanke på at arbeidet er såpass fleksibelt og givende. Derfor får man kombinert det bra med forelesninger og øvinger og i tillegg oppleves arbeidet som veldig meningsfylt med tanke på at man opplever en faktisk innvirkning på bærekraftsposisjonen hos bedrifter, sier Andreas.


- Det mest motiverende med å jobbe i Terravera har med at hovedoppdraget er veldig spennende og aktuelt når det kommer til bærekraftsmodellering. Det at stiftelsen er såpass ny gjør at man kan få gode påvirkningsmuligheter. Vi studenter blir oppfordret til å komme med tilbakemeldinger og forslag til videre utvikling. De involverte i stiftelsen er engasjerte i forhold til forslag vi studenter kommer med. Det beste er imidlertid erfaringen man får ved å jobbe direkte mot næringsvirksomheter med bærekraftsutfordringer, avslutter Andreas.

コメント


bottom of page