top of page

Sjøen som veien - Hva er mest bærekraftig?

Updated: Apr 11

Påmelding til workshop lengre ned i artikkelen.


Terravera Foundation og Bergen Havn går i partnerskap for å ta tilbake sjøen som veien.


Det har vært et politisk bærekraftsmål i mange år å flytte mer gods og passasjerer vekk fra veien og over til sjøtransport. Men det har vist seg i praksis at det har vært vanskelig å få til. Her er det komplekse verdinettverk som skal passe sammen, som energi-og transportsystemer på land, via havner og infrastruktur, til maritime transportløsninger.

Foreløpig er det bare enkeltprosjekter som har lykkes.Terravera Foundation og Bergen Havn starter nå arbeidet med en helhetlig digital modell av denne verdikjeden. Målet er å gi aktører i hele verdinettverket ny innsikt og et faktabasert beslutningsgrunnlag for å flytte mer gods og folk fra vei til sjø. For å lykkes med dette trengs blant annet riktige data, gode beslutningsverktøy, aktører som samarbeider og deler på tvers av verdinettverk, samt politisk støtte.


Elisabet Kjerstad Bøe

“Terravera sin rolle i prosjektet blir å samle, verifisere og analysere data om bærekraft knyttet til verdinettverket, for å kunne måle den faktiske effekten av ulike alternativ. Den digitale modellen som utvikles vil gi ny innsikt, bedre data og spesifikk beslutningsstøtte i arbeidet. Noe av det spesielle med vår metodikk er at alle modeller og data kan gjenbrukes, bygges videre på og deles på tvers av aktører, noe som vil gjøre oss mye mer effektive og treffsikre i bærekraftsarbeidet enn vi er i dag.” sier CEO i Terravera Elisabet Kjerstad Bøe.


Bergen Havn har som uttalt mål å bli en miljøhavn på internasjonalt nivå, og et strategisk knutepunkt for handel og sjøfart i hele regionen. Ved å ta på seg den grønne ledertrøya håper de på å kunne få med seg flere havner og partnere i å bidra til økt sjøtransport.


Silje Glesnes

“Dette partnerskapet er svært viktig, og vil gi oss et godt beslutningsgrunnlag hva gjelder bærekraften i å flytte gods fra vei til sjø. Det er viktig for oss å ha et forståelig og transparent sammenligningsgrunnlag når vi ser på konsekvensene av å flytte godshavnen ut av sentrum.

Vi ønsker å kunne bruke samarbeidet med Terravera til å kartlegge bærekraftsindikatorer som vi tidligere ikke har sett på, for eksempel sammenligning mot vedlikehold av vei og arealutnyttelse. For Bergen Havn handler det om å dokumentere, på en objektivt måte, hvorfor sjøtransporten er det mest bærekraftige alternativet til frakt av gods og passasjerer.”

sier Silje Glesnes i Bergen Havn.


Terravera samarbeider tett med norske forskningsmiljøer og akademia. Slik vil prosjektet få tilgang til den nyeste bærekraftsforskningen, men også studenter og stipendiater, som kan kobles til partnerne i verdinettverket.


Natalia A. Golis

“For å lykkes med et så komplisert verdinettverk, må vi ha alle med oss. Både havnene, energiprodusenter, leverandører av transportløsninger og infrastruktur, de som skal bruke sjøen, forskningsmiljøer og politikere. Dette er aldri blitt gjort før, kanskje fordi det nettopp er så komplisert. Nå har vi Terravera, et verktøy til å navigere med. Kanskje dette kan bli vårt vestlandske “Havinor”-prosjekt?” sier Natalia A. Golis

Havregion Vestland har et et mål om å gjøre sjøveien mer attraktiv og effektiv. One Ocean Week markerer starten på Terravera sin satsing på et viktig verdinettverk i Vestland og Norge, der bærekraftsmålet er å ta tilbake sjøen som veien. De ønsker å invitere nøkkelaktører til å drøfte dette på workshop på torsdag 18. april på Skolten kl. 15.Terravera Foundation inviterer til workshop 18. april i forbindelse med One Ocean Week i BergenDato: 18. april

Tid: kl. 15.00 - 17.00

Sted: Skolten, Skoltegrunnskaien 1, 5035 Bergen


Vi i Terravera Foundation inviterer alle til å dykke ned i spørsmålet:

Hva er mest bærekraftig -egentlig- å transportere gods og folk på sjøen eller på land?


Sammen med vår partner Bergen Havn, som leder an i Havregion Vestland med et mål om å gjøre sjøveien både mer attraktiv og effektiv, inviterer vi både publikum samt nasjonale og internasjonale nøkkelaktører til å drøfte dette. Eventen markerer starten på Terravera sin satsing på et viktig verdinettverk i Vestland, der bærekraftsmålet er å ta tilbake sjøen som veien.


Sesjonen vil være en kombinasjon av inviterte innledere og workshop starter kl. 15.15. Mingling og snacks fra fra kl.15.


Moderator: Natalia Golis, Head of Strategic Partnerships i Terravera Foundation

Praktisk informasjon

Mingling og noe å bite i fra kl. 15.00-15.15

Lurer du på noe? Ta kontakt med Natalia A. Golis, “Head of Strategic Partnerships” i Terravera Foundation, mob. +47 908 70 491 eller e-post: natalia.golis@terravera.world

Sesjonen vil foregå på engelsk

Skolten finner du her

Comments


bottom of page