top of page

NorCod med i TERRAVERA Business Program

NorCod, en foregangsvirksomhet innenfor oppdrett av torsk, slår seg sammen med TERRAVERA for å utvikle nye innsikter.

NY DELTAKER: Hilde Storhaug i Norcod. FOTO: IVÁN KVERME


NorCod er med i ny satsing fra stiftelsen, TERRAVERA Business Program. Satsingen er et forretnings-program der norske bedrifter inviteres for å utvikle plattformen og utvikle kunnskap seg imellom.

Bærekraftig og rent protein - Torsk er et av havets mest bærekraftige protein for humankonsum. Faktum er at villfiskbestanden er under press og det gjøres kutt i fiskekvoter for torsk. Norcod tar sikte på å fylle gapet i markedet for etterspørsel av bærekraftig, fersk torsk. Vi er med på TERRAVERA sin satsing fordi vi ser viktigheten av å kunne følge verdikjeden til fisken, for å kunne forstå den faktiske påvirkningen på lokalt og globalt miljø, sier Hilde Storhaug, Bærekraftsdirektør ved NorCod.- For oss er det viktig å invitere inn næringsaktører som har bærekraft høyt på agendaen og som vil være med å utvikle en plattform for å ta reelle bærekraftige beslutninger og er stolte av å ha med NorCod, sier Erik Fossum Færevaag, styreleder og initiativtaker til stiftelsen. Om NorCod Norcod er en ledende aktør innen bærekraftig, naturlig produsert oppdrettstorsk og setter sin ære i å levere et kvalitetsprodukt som er fremstilt med stor respekt for våre felles havressurser. NorCod sine produksjonsmetoder følger flere av FNs bærekraftsmål, inkludert Livet i havet og Ansvarlig forbruk og produksjon. De samarbeider med fagmiljøer og eksterne partnere for å skape gode forutsetninger. NorCod har moderne fasiliteter i drift, og ambisiøse planer om flere lokaliteter å drifte på de neste årene. Om TERRAVERA TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser.

Comments


bottom of page