top of page

Maritim storsatsingWilhelmsen-stiftelsen og Terravera skal samarbeide om bærekraftig shipping.

Skipsreder Tom Wilhelmsen Stiftelse har som formål å støtte tiltak av vitenskapelig, sosial, humanitær og kulturell art, samt studier og forskning. - Vi har fått tildelt én million kroner i prosjektmidler, sier Terravera CEO Elisabet Kjerstad Bøe.


- Dette gjør det mulig for oss å gå gå i dybden på sentrale bærekraftsutfordringer innenfor de maritime næringene og samarbeide med bransjeaktører og våre forskningspartnere for å løse dem, legger hun til. 


Jakter på bærekraftsdata


Målet for prosjektet er å identifisere områder der det mangler nyere forskning og/eller data, og få fram ny kunnskap om effekten av konkrete bærekraftstiltak innenfor de martime næringene.

 

- Vi har allerede bygget flere digitale modeller som kan beregne og simulere effekten av bærekraftstiltak innenfor shipping, sammen med aktører som DOF og Jotun, sier Bøe. Blant annet nøyaktige beregninger av utslippsreduksjon knyttet til alt fra drivstofftyper og driftsplanlegging til vedlikeholdstrategier og produkter som forebygger begroing. 

 

Ringvirkninger i næringen 

 

Fordelen med å jobbe i digitale modeller er at de kan bygges ut, tilpasses konteksten, oppdateres med ny data og deles. Det gjør at det også blir lettere å få til et verdikjedesamarbeid i næringen om felles bærekraftsutfordringer. - Vi ser at våre partnere i havnæringene møter mange av de samme utfordringene når det gjelder tilgang på gode bærekraftsdata, for eksempel om lokal miljøpåvirkning fra egen virksomhet, fortsetter Bøe.


- Prosjektmidlene fra Wilhelmsen-stiftelsen gir oss muligheten til å gjøre et felles løft for å få fram nye bærekraftsdata og kunnskap som kan deles på tvers av verdikjeden. Vi håper også at prosjektet skal skape ringvirkninger i form av å peke på nye løsninger som kan styrke den grønne konkurranseevnen til den norske maritime næringen, avslutter Bøe.

 

Prosjektet skal gå over et år og avsluttes i desember.


Kontakt CEO Elisabet Kjerstad Bøe for mer informasjon om prosjektet og eventuell deltagelse: elisabet.boe@terravera.world 

Comments


bottom of page