top of page

Håndfaste resultater med SkyttelPASSTidligere i vår annonserte Terravera sitt samarbeid med den AutoPASS-godkjente brikkeutestederen SkyttelPASS og deres bombrikke, kjent som SkyttelPASS-brikken. Allerede nå har Terravera-plattformen gitt bedriften håndfaste resultater.

Co2-estimat


SkyttelPASS er datterselskap til Skyttel, hvor sistnevnte blant annet lager betalingsløsninger for bompenger og ferger. Samarbeidet med Terravera startet med å danne et oversiktsbilde over verdikjeden til Skyttel, hvor Co2-utslipp knyttet til produksjon av SkyttelPASS-brikken også ble undersøkt.

Arbeidet med å identifisere hvilke deler av verdikjeden det trengtes data om for å estimere utslipp per brikke, ble derimot ikke så enkelt som man skulle tro.

– Dette er et spesifikt produkt, men likevel var det en utfordring å finne litteratur som har sett på utslipp i produksjon av denne typen elektronikk, forteller Andreas Jørgensen, som er Model Lead i Terravera.

– Skyttel bisto oss med kontakt til leverandør av brikken, det østerrikske teknologiselskapet Kapsch TrafficCom AG. Vi ble positivt overrasket over kartleggingen rundt bærekraftsparametre som allerede var gjennomført internt av leverandøren, sier Jørgensen.

En livssyklus-analyse av brikken gjennomført av leverandøren, ble Terravera sitt utgangspunkt. Analysen var uavhengig sertifisert av TÜV Austria, et stort og uavhengig inspeksjons- og sertifiseringsselskap i Østerrike. Analysen ble sertifisert i samsvar med ISO 14067:2018, som er en internasjonal standard for utregning av miljøpåvirkning i løpet av et produkts livsløp.

Resultatene, i kombinasjon med transportdata for brikken sendt fra SkyttelPASS til kunder i Norge, gjorde at Terravera kunne regne ut Co2-utslippet per SkyttelPASS-brikke.

– Estimatet endte på 508,7 gram Co2-ekvivalenter i utslipp per brikke. Dette estimatet inkluderer utslipp helt fra materialutvinning og til den er mottatt av SkyttelPASS sine kunder, sier Jørgensen

Gjenbruk gir resultater!

I tillegg til estimering av utslipp, fikk Terravera også god innsikt i mulige besparelser i verdikjeden til SkyttelPASS-brikken. Innsikt gitt av Kapsch TrafficCom AG viste at inntil 73% av det totale utslippet knyttet til brikken, kommer fra elektronikken.

Dette åpner for stor potensiell besparing dersom man kan gjenbruke brikken etter det som per nå ellers er brikkens endte levetid, hvor brikken da må kastes som EE-avfall.

– Fra interne studier gjort av Kapsch TrafficCom AG estimerer de at det er mulig å oppnå inntil 69% besparelse i Co2-utslipp dersom man gjenbruker brikken, sammenlignet med en nyprodusert brikke, forteller Jørgensen.

Basert på tall og funn åpner dette for gode diskusjoner rundt gjenbruk, og SkyttelPASS er nå enda et skritt nærmere en mer bærekraftig løsning for sitt produkt.

Vil være aktiv i miljøvennlig utvikling av bombrikken

Administrerende direktør hos SkyttelPASS, Vidar Raa, mener det er på tide å undersøke hvor miljøvennlig bombrikke-bransjen egentlig er.

– De fleste kjøretøy i Norge kjører med bombrikke, og bombrikker må, slik ting er i dag, erstattes fullstendig etter endt levetid. Som Miljøfyrtårn-sertifisert bedrift synes vi derfor det er viktig å undersøke hva SkyttelPASS kan gjøre for å bedre både ressursbruk og miljøutslipp i forbindelse med brikken vår, sier Raa.

– Som kontorbedrift er det ofte vanskelig å se hvordan vi kan påvirke med tanke på å nå samfunnets bærekraftsmål, og i denne sammenheng er vi glade for vårt samarbeid med Terravera.

SkyttelPASS kan allerede vise til å ha den minste brikken tilgjengelig i Norge, og sparer på denne måten mye plast i produksjon av hver brikke. Men, en brikke som man i tillegg kan bytte batteri i, eller som kan lades, er noen av ideene den innovative brikkeutstederen tenker at bør utforskes nærmere.

– Undersøkelsene som er gjort i prosjektet gir oss bedre mulighet til å påvirke leverandørmarkedet, både når det gjelder produksjon og leveranse av brikker, og distribusjon til sluttkunde. Prosjektet har også gitt oss nye ideer og forslag til hvordan vi direkte kan påvirke for å redusere utslipp, konkluderer Raa.

Comentários


bottom of page