top of page

Fra hestesko til milliardomsetningAarbakke AS er ny samarbeidspartner

- Det er en utfordring å omsette bærekraft til noe konkret. Vi har i en lang periode nå vært vitne til at de fleste bedrifter presenterer utvalgte bærekraftsmål som en del av sin bærekraftsstrategi, uten at dette egentlig betyr at de gjør så mye annerledes eller endrer prioriteringene, forteller Iren Lassen, , VP HSEQ & Sustainability i Aarbakke. - Terravera vil hjelpe oss med å bevise at ambisjonen vår blir nådd, legger hun til.Samarbeid med tredjepart


- For Aarbakke er troverdighet og transparens viktige verdier. Derfor er det essensielt at vi som en del av vårt bærekraftarbeid samarbeider med andre aktører som kan være med å tallfeste effekter av tiltakene våre. Samarbeidet med Terravera er et konkret eksempel på dette, forteller Lassen.

Om Aarbakke AS


Aarbakke AS ble stiftet i 1918 på Bryne, Jæren. Det startet med produksjon av hestesko, til å i dag produsere avanserte, mekaniske produkter. Aarbakke har både engineering, maskinering, sveis, montering og testing under taket. Selskapet har hatt en solid vekst og utviklet seg med lokalt eierskap og globale kunder primært innenfor olje & gass. I 2020 omsatte selskapet for 1 milliard NOK i omsetning i 2020 med 300 ansatte. Selskapet er bygget opp på verdiene Fun, Winning, Knowledge og Innovation og er kjent for sin gode kultur og løsningsorienterte mennesker.

Vil bli verdens mest bærekraftige

- Aarbakke har satt seg en ambisjon om å bli verdens mest bærekraftige i vår industri. Det skal være en fordel og et konkurransefortrinn å samarbeide med Aarbakke. Det betyr at vi jobber aktivt med forbedring og omstilling på flere områder; eget utslipp, samarbeid med kunder, samarbeid med tredjepart og utvikling av nye forretningsområder, sier Lassen.

Eget utslipp

- Når det kommer til egen drift, jobber vi særskilt med å redusere forbruk. Derfor samarbeider vi også tett med våre leverandører for å sikre ombruk, gjenbruk og resirkulering av ulike innsatsfaktorer. I 2024 skal Aarbakke sin nye teknologipark stå klar. Her vil automatikk, digitalisering og effektivisering stå i en særstilling og det vil bli en helt ny plattform hvor det legges til rette for innovasjon og utvikling med eksisterende og nytt nettverk, forklarer Lassen.


Foto: Trude Håland

Samarbeid med kunder


- I tillegg samarbeider vi tett med våre kunder for å finne optimale løsninger. Vi tilbyr blant annet Co2-produktsertifikater og ser nå på løsninger med kundene hvordan man kan integrere utslipp også fra transport og råvareutvinning, i tillegg til Aarbakke sine direkte utslipp, i dette sertifikatet sier Lassen.

Elektriske hurtigbåter er et nytt forretningsområde


- Aarbakke sin strategi er tydelig på at vi ikke skal redusere våre markedsandeler overfor dagens kunder. Samtidig er verden i omstilling, og vi jobber aktivt med å finne nye kunder og prosjekter hvor Aarbakke sine kapabiliteter kan være en del av løsningen. Vi har blant annet et svært spennende prosjekt gående sammen med Norled, hvor vi skal produsere en batteribyttemaskin for å gjøre Norges hurtigbåter elektriske. I dag har disse båtene et større utslipp en flytrafikk, forklarer Iren.


Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?

- For en gjennomsnittlig liten og mellomstor bedrift er bærekraftsmålene egnede målsetninger. Bærekraftsmålene er utviklet for nasjonalt arbeid, ikke for et virksomhetsnivå. Men det har vært utgangspunktet vi har hatt. Nå kommer det rullende inn regelverk, standarder og retningslinjer for rapportering og krav. Så selv om dette er en konkretisering av forventinger til virksomhetene, så er det et helt nytt fagfelt som man skal forholde seg til som bedrifter med liten stab som skal fortolke og omsette krav til faktiske handlinger i egen kontekst. Dermed er dialog mellom alle parter svært viktig, slik at ikke premissgiverne sender for krevende pasninger ut i verdkjeden, forklarer Lassen.

Hvordan tenker dere at Terravera kan bidra til deres bærekraftsarbeid?

- I Aarbakke er vi mange som kan regne. Og vi kunne satt opp fine analyser på egenhånd for å få demonstrert hvordan våre effekter er med og skaper et mer bærekraftig samfunn. Vi syntes dog det var mer spennende å gi en pasning og knytte til seg et solid fagfelt og forskningsmiljø for å lage disse analysene for oss. Vi har tro på at det gir oss en mer helhetlig vurdering og presentasjon av hvordan bransjen ser ut i dag, og på den bakgrunn synliggjøre hvordan Aarbakke innen 2025 er den mest bærekraftige leverandøren, sier Lassen.

Godt samarbeid innad i bransjen

- Erfaringen er at bransjen allerede samarbeider godt innenfor bærekraftsarbeid. Men det ligger alltid en spesiell oppfordring til premissgiverne som må forstå implikasjoner av krav og forventinger som treffer leverandørkjeden. Vi må unngå å sende leverandører i knestående fordi vi må bruke kapasitet og kapital til å innfri nye krav, advarer hun.


- En generell oppfordring til oss alle er at vi ikke må ha på for store skylapper og kun initiere tiltak på områdene vi eksplisitt kan sette tall på. Det er mange gode prosjekter som vil være viktig for å lede verden mot et lavutslipp-samfunn og en mer bærekraftig levemåte som vanskelig kan tallfestes, konstaterer Lassen.

Sammenligning med Terravera

- Vi liker godt konseptet med å skape et utgangspunkt som gir oss mulighet til å si noe om hvor bærekraftig noe er i forhold til noe annet. Det er en forutsetning når man skal skape resultater, at man har noen referansepunkter å måle seg opp imot for å kunne vurdere om bevegelsene tar oss i rett retning eller ei, sier Lassen.

- Det er i tillegg ekstremt mye kompetanse involvert, og ikke minst så heier vi på slike samarbeid mellom bedrifter, fagmiljøer og forskningsinstitusjoner, konstaterer hun.


- Aarbakke har som nevnt stort fokus på forbruk, herunder gjenbruk. En stor innsatsfaktor i Aarbakke sin produksjon, er verktøy. Vi har derfor en tjeneste som driver med resliping av verktøy for å redusere bruk og kast av utstyr. Vi ønsker å se på hvor mye mer bærekraftig en produksjon blir med bruk av reslipte verktøy vs. uten reslip, til å begynne med, forteller hun.

Argumentasjon basert på fakta


Vi håper å knytte til oss et dyktig nettverk og lære mye om bærekraft, analyser og scenarioer. I tillegg ønsker vi å få tallfestet tjenestene vi tilbyr, og kunne objektivt argumentere for at løsningene er bærekraftige, avslutter Iren Lassen.


Terravera takker Aarbakke for tilliten og ser frem til et samarbeid med kunnskap og bærekraft i fokus.

Comments


bottom of page