top of page

Deep Wind Offshore ny samarbeidspartner

Updated: Jul 24, 2023

Deep Wind Offshore er en internasjonal eier og utvikler av havvindprosjekter med hovedkontor i Haugesund, og kontorer i Sverige og Sør-Korea. Nå satser de på informasjonsdeling gjennom Terravera Foundation.

Knut Vassbotn og Hans Petter Øvrevik stiftet selskapet i 2020. Deep Wind Offshore er et nytt selskap, men offshore vind er på ingen måte nytt for selskapets grunnleggere.

- Terravera tilbyr en unik mulighet for å bygge opp verdikjeden for havvind som en digital modell som muliggjør deling av informasjon og kunnskap med akademia, leverandørindustri og øvrige interessenter. Dette gjør det enklere å samarbeide om å øke bærekraftsytelsene i havvindindustrien, sier Silje Luzia Rødeseike, Communications & Public Affairs Manager i Deep Wind Offshore..


Selskapets ambisjon er å bygge ut 10 GW, omgjort til 10 TWh i løpet av ti år, så langt med 3 GW under eksklusiv utvikling i Sør-Korea og god fremgang i andre markeder.

Foretrukket lokal utbygger


Selskapet er eid av Haugaland Kraft, Sunnhordland Kraftlag og Knutsen Group, og utvikler prosjekter i partnerskap med EDF Renewables i Norge og med bp i Sør Korea.

Deep Wind Offshore ønsker å være en foretrukket lokal utbygger i alle markeder. Med lokalt ansatte og med nærhet til produksjonsområdene, jobber selskapet tett sammen med leverandørene for å utvikle og tilpasse best mulig teknologi til de ulike prosjektene.


På bildet: John Sverre Rønnevik og Silje Luiza Rødeseike, henholdsvis Head of Sustainability og Communications and Public Affairs Manager i Deep Wind Offshore under et undervisningsopplegg for havvind med Utsira skole.


- Det er også viktig for oss å utvikle prosjektene våre i tett dialog med andre som lever av havet og de som berøres av utbyggingene. Å utvikle havvindprosjekt på en bærekraftig måte, både økonomisk, miljømessig og sosialt, er helt sentralt i vårt arbeid, forteller Rødeseike.


- For oss er det viktig å produsere fornybar energi med lavest mulig klimagassutslipp, der utslippskutt gjennom faktiske tiltak i prosjekt fremfor klimakvoter er viktig. Som utvikler ønsker vi å arbeide for at havvind får en sirkulær verdikjede og sikre sosial bærekraft gjennom lokal verdiskaping, fortsetter John Sverre Rønnevik, Head of Sustainability i Deep Wind Offshore.

Sirkulær økonomi må prioriteres


En utfordring for bransjen er at leverandører av turbiner ikke deler miljødata for turbiner fritt og det er begrenset med referanseprosjekter. Det at mange prosjekter skal realiseres samtidig, gir utfordringer for anskaffelser av produkter med lave miljøkonsekvenser. For at vindkraft skal få en sirkulær verdikjede er det i en innledende fase nødvendig med utvinning av råmaterialer for å få opp tilgjengelig beholdning («stocks»), samtidig som man prioriterer resirkulering og gjenbruk i større grad enn i dag. Ikke bare ved avhending av prosjekt, men også i utbygging av nye prosjekt.

På bildet: Etter hvert som kostnadsbildet for utbygging av offshore-vindturbiner har gått ned i takt med teknologiutvikling, har produksjonen eskalert betraktelig de senere år. Grafen viser både on- og offshore, kilde: GWEC.

Samarbeid der det er mulig

I den grad det er mulig, ut fra konkurransehensyn, bør en legge opp til samarbeid om gode løsninger og deling av informasjon.

- Terravera har valgt en tilnærming til å modellere bærekraft som er skalerbar og tidsriktig. Det som er både bra og viktig med Terravera er at stiftelsen arbeider for å bygge partnerskap og ser på muligheter for overlapp mellom verdikjeder, sier Rødeseike.

- Det første vi ønsker å se på er unngåtte utslipp og økt sirkularitet. Vi vil oppnå at vi raskere kan vurdere bærekraftsparametere for nye prosjekt, samt gjennom å ha en god «basislinje», får muligheten til å bruke tid og ressurser på å få til forbedringer allerede fra tidlig fase i nye prosjekt, avslutter Rønnevik.

Terravera ønsker DeepWind Offshore velkommen om bord og ser frem til et spennende samarbeid.Comentários


bottom of page