top of page

Vestland Fylkeskommune

I vårt prosjekt med Vestland Fylkeskommune, jobber vi med å kartlegge de fornybare energikildene. Vi ser på vind, vann, sol, bio, termisk og hav. Formålet i starten er å finne tall på Co2-utslipp opp mot energiproduksjon og se på arealbruk på de forskjellige energikildene.


TERRAVERA™ Foundation og Vestland Fylkeskommune har startet arbeidet med å kartlegge de fornybare energikildene.


På denne prosjektsiden vil du få oppdateringer på hvordan vi jobber med dette.


Dramatisk situasjon for Vestlandet


- Energisituasjonen på Vestlandet er anstrengt, forteller fylkesordfører Jon Askeland.Les vårt intervju med fylkesordfører Jon Askeland her.




Målsetting


Målsettingen for prosjektet er å kartlegge de fornybare energikildene. Les mer om dette i denne artikkelen.


Prosjektleder for "Regional plan for fornybar energi" Tor Martin Misund bekrefter:

- Skal vi oppnå ønsket vekst innen grønn industri er vi nødt til å ha mer kunnskap om de fornybare energikildene, sier han.


Se Misund fortelle om prosjektet i denne filmen:



Hva har blitt gjort til nå?


Sommeren 2022 har vi laget dynamiske modeller for disse fornybare energikildene:

Sol (lenke til dokumentasjon her)

Bio (lenke til dokumentasjon her)

Termisk (lenke til dokumentasjon her)

Vann (lenke til dokumentasjon her)

Bølge (lenke til dokumentasjon her)

Vind (lenke til dokumentasjon her)

Klikk på lenkene over for å se modellene med tilhørende dokumentasjon.


Dokumentasjon på arbeidet består av innledning, modeller, datasett og indikatorer. Under følger en oppsummering av arbeidet som har blitt gjort hittil. Sammen med Vestland Fylkeskommune har vi sett på hvordan vi kan lage modeller for de seks energikildene; Vannkraft, vindkraft, bioenergi, solkraft, havenergi og geotermisk energi. Vi begynte prosessen med å kartlegge metode og fremgangsmåte for modellering av energikilder.


I første omgang så vi på hvordan vi kunne utvikle en modell for vindkraft. Det ble sett på tidligere livsløpsanalyser av vindmøller for å finne et naturlig oppsett for verdikjeden, fra utvikling av råvarer til produsert elektrisitet.Deretter brukte vi den samme fremgangsmåten på de resterende fem energikildene. Med et datasett som lett kan oppdateres vil modellene fungere som et dynamisk kunnskapsgrunnlag for fornybare energikilder som kan være med på å underbygge gode beslutninger for bærekraftig energiproduksjon i Vestland.


I tillegg vil standardiserte bærekraftsindikatorer kunne gi et intuitivt sammenligningsgrunnlag mellom de ulike energikildene. Ansvarlig for modelleringen er Even Vestland og Aksel Vaaler i TERRAVERA Foundation. TERRAVERA™ Foundation vil fortsette å se på målinger av CO2 utslipp, transport (av for eksempel solcellepanel fra Kina), arealbruk med mer. Formålet er å komme dit at vi kan tallfeste hvilke av energikildene som gir mest energiproduksjon sett opp mot konsekvensene av utbygging, transport og behov for landmasse. Ny teknologi kommer stadig til og behovet for kunnskap på dette området er stort når fremtidens energimiks skal velges.


Her kan du se Vestland fylkeskommune sin regionale plan for fornybar energi.


Oppdatering 16.08.22:

"Det Skjer" er bilag i Dagens Næringsliv, og produsert av Bergen Næringsråd. Her kan du lese artikkel intervju med Tor Martin Misund og Erik Fossum Færevaag. Klikk her for å lese artikkelen.



bottom of page