top of page

Vil til topps i pyramiden

Milliardkonsernet BIR har cirka 450 ansatte og ønsker å bevege seg lengst mulig opp i avfallspyramiden sammen med Terravera Foundation.


Bergens Renovationsvæsen, som senere ble til BIR, startet i 1881, som det første kommunale renovasjonsvesen i Norden. Av eierkommunene som bruker BIRs renovasjonstjenester finner vi Askøy, Bergen, Bjørnafjorden, Kvam, Osterøy, Samnanger og Vaksdal. Organisasjonen håndterer avfall for nesten 400.000 innbyggere.


Som nyeste samarbeidspartner ønsker BIR å få mer kunnskap om avfallshåndtering.


Verdikjeden for avfall starter med kundene. Deretter er det opp- og innsamling, sortering av materialer, behandling, håndtering, energiproduksjon og deponi. Reisen er lang og det er trolig mye å vinne på å tilegne seg mer kunnskap om bærekraft knyttet til avfall.

Hele vestlandets miljøbedrift


BIR sin visjon er å være Vestlendingenes egen miljøbedrift. Både sirkulær økonomi og avfallspyramiden er modeller de jobber etter i dag. Se skisser:

- Vi vil først og fremst påvirke til avfallsreduksjon, deretter vil vi behandle avfall på en måte som gir minst mulig avtrykk for samfunnet og miljøet, forteller utviklingssjef i BIR, Stian Haarvig Halland.


Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt og hvordan kan et samarbeid med Terravera være til nytte for BIR?


- Det blir stadig høyere krav til utsortering av enkeltfraksjoner, uavhengig av hvilke prosesser og ressurser som må til for å nå disse kravene, opplyser Halland. Faktabaserte beslutningsgrunnlag som kan lede til bedre og bærekraftige løsninger for bransjen vil være verdifulle for oss, sier Halland.

BIRs slagord er «Sammen for en god sak» så vi er åpen for samarbeid med alle aktører som ønsker å gå i samme retning som oss, konstaterer Halland.


Samarbeid og respekt for hverandres roller står sentralt i BIR sitt verdisystem. Vi er på lag med kundene våre og jobber sammen for en god sak, er en egenbeskrivelse BIR står inne for.


BIR trekker også frem at både det faktum at Terravera er organisert som en non-profit stiftelse og at det har evner til å gjøre systematiske og faktabaserte bærekraftsanalyser uten bakenforliggende motiv er motiverende.


Vi vil starte med å se på bærekraftsanalyser av eksisterende behandlingsløsninger hvor vi i dag er involvert. Håpet er at dette gir BIR og bransjen bedre innsikt dagens avfallsbehandlingsløsninger, og at vi får mer informasjon om hvor bærekraftig de forskjellige løsningene er, avslutter Halland.


- Avfallsbransjen er spennende, her er det mye å hente i et fremtidsperspektiv, sier styreleder i Terravera, Erik Færevaag. Vi er stolte over å få BIR med på laget og håper vi kan få verdifull kunnskap og resultater, avslutter han.

コメント


bottom of page