top of page

Vi trenger standardisering


Vi har tatt en prat med sjefsanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt, som også sitter i Terraveras «Advisory board». Hun mener en av bransjens største utfordringer er manglende ambisjoner hos politikerne. Samtidig peker hun på viktigheten av at flere bedrifter tør ta skrittet ut og teste Terravera-plattformen som et universalverktøy for bærekraft.


- Slik verden går fremover nå er det for lite fart. Bedrifter står og spinner og vil igang, men tregheten innenfor reguleringer, rammebetingelser og lovverk forsinker det hele totalt sett. Politikerne kan med fordel sette seg mer ambisiøse mål, sier Saltvedt.


- Nå, etter klimasamlingen i Egypt ser vi at vi ikke er i nærheten av å nå målene om klimagassutslipp, likevel oppjusterer vi de. Dette går ikke opp. Det som trengs er bedre rapportering, høyere kvalitet på data som samles inn og modellering slik at vi kan sammenligne for å synliggjøre utfordringene, forteller hun.


Saltvedt mener også bærekraft er litt utmattende for mange bedrifter. Bedrifter ansetter i hopetall på området, som er ressurskrevende. Særlig i vekstområdene informasjonsteknologi og «compliance».


Frykter du et rapporteringskaos?


- Jeg håper ikke det. I starten, når det kommer nye regler, blir det fort litt armer og bein. Jeg tror at man etter hvert vil finne enklere måter å avgjøre hvilke type data vi trenger. Når det er gjort så klarer man å danne seg et overblikk. Det finnes veldig mange ulike tilbydere av analyser. I Financial Times leste jeg nylig at det finnes så mange som 500-600 ulike tilbydere av ESG analyser. Det er vanskelig å vite hvilke løsning som er riktig.


- Det vi trenger er en standardisering. Med et felles standardiseringsverktøy som alle kan bruke, kan det hjelpe oss å ta beslutninger. Terravera er et slikt verktøy, tilgjengelig for alle. Og det er organisert som en allmennyttig stiftelse.


Hvorfor er du engasjert i Terravera?


- Jeg synes det ser spennende ut og ser behovet for at vi har forskningsbaserte og faktabaserte opplysninger som kan standardiseres. Det finnes et hav av informasjon skal inn og den informasjonen må være faktabasert. Hensikten er blant annet at vi skal nå 1,5 graders målet. Det vi trenger er gode målinger som sier noe om hvordan bedriftene ligger an. Samtidig må det gi mening og være fornuftig, her er Terravera er veldig viktig.


Hvordan kan problemene løses ved hjelp av Terravera?


- Eiendom og tekstilbransjen bruker denne typen tilnærming i økende grad. Jeg har sett konkrete eksempler der man har satt opp et bygg som en digital tvilling for å forutse ting som materialbehov etc. I selve byggefasen ble det satt opp sensorer som gjorde at man lettere kunne «følge oppskriften» og se at alt gikk etter planen.


- Klær lages også som digital tvilling før de blir produsert, da slipper man masse forsømmelse i skjæringspunktet mellom produksjon og design. Det finnes nok mange flere eksempler, forteller Saltvedt.


- Jeg synes absolutt alle bør ha tilnærming til modellering. Denne måten å bruke data på er også nyttig i sirkulære sammenhenger. Man får kontroll på materialflyt. I tillegg er det en dimensjon der man ser nytten også i forhold til taksonomi og rapportering fremover. Med sirkulære modeller kan man konstruere for eksempel et bygg eller et skip der man hensyntar sirkulariteten fra start, i alt fra hvordan man håndterer avfall til hvordan man tar vare på ressurser.


- Samtidig er det ikke sikkert vi har svaret på alt enda. Det er en «soscial» og «governance» her også. Men det er viktig å komme i gang, mener Saltvedt.


Nå gjelder det å komme i gang.


Det som er viktig er å komme i gang. Starte arbeidet med å måle og samle inn data. Vi ser at store bedrifter har begynt, men dette er særlig ressurskrevende i SMB-segmentet. For de er Terravera en plattform som kan lette dette arbeidet. Å sammenstille er utfordrende for alle, taksonomi treffer de store, men de små må også levere på det. Rapporteringsplikten gjør at alle blir berørt, direkte og indirekte.


Jeg synes det er kjempebra at man kan finne en felles måte å rapportere på. Terravera er viktig for å forenkle metoden. Vi i Nordea ansetter nå stadig vekk personell som ikke har finansbakgrunn, det sier noe om endringene vi er midt i. Vi vil ha kompetanse på bærekraft - alle bedrifter bør ha det - men det å ha et faktisk verktøy å jobbe med vil bli viktigere og viktigere. Terravera kan helt klart bli et hjelpemiddel til noe som krever innmari mye, forteller hun.


- Min oppfordring er å komme i gang, avslutter Saltvedt.

Comments


bottom of page