top of page

Utviklingskontrakt mellom TERRAVERA og Formue

Formue går inn i en utviklingskontrakt med TERRAVERA-stiftelsen. Formue ønsker å bruke Plattformen til å gi sine kunder åpne og transparente indikatorer på bærekraft.


Tillitserklæring til stiftelsen

“En utviklingskontrakt med Formue er et viktig skritt for stiftelsen, fordi det viser tillit til TERRAVERA sin metode” sier, Erik Fossum Færevaag, TERRAVERA


Formue ser behovet

Anders Zachrisson i Formue ser behovet for åpen og mer helhetlig tilnærming til bærekraft


"Ett solitt beslutsunderlag är centralt för att kunna ge råd kring konsekvensen av olika val. Open-source er en spännande möjlighet for å fange kompleksiteten og tverrfagligheten i bærekraft. Derfor satser vi på dette initiativet” sier Anders Zachrisson, Formue.


Investere i fremtiden

Formue merker at ting er i endring, både fra sine egne ansatte og kunder. Viktigheten av å være oppdatert på kunnskap er avgjørende for å kunne drive utviklingen i markedet og beholde konkurransedyktigheten i framtiden.


“Vi ser en vilje og et ønske fra våre kunder til å bidra til en reell bærekraftig utvikling, men at flere synes det er vanskelig å navigere i hvilke tiltak som har mest effekt” sier Morten Hermansen, i Formue.


Teknologisk utvikling

«TERRAVERA lager en digital representasjon av et prosjekt, produkt eller en type infrastruktur og søker å få med alle effektene. Vi modellerer funnene fra forskningsrapporter inn i vår plattform, som vil bidra til å styrke Formues tilnærming til bærekraft” sier Bjørn Haugland, initativtaker, TERRAVERA .


"Som en ekte plattform får vi først virkelig verdi når noen lager applikasjoner på toppen av oss. Samarbeidet med Formue er viktig for å lære hvordan bedrifter ønsker å bruke plattformen.” Tord Søfteland, TERRAVERA


Om Formuesforvaltning

Formue er et ledende selskap i Norden for uavhengig rådgivning mot formuende privatpersoner og familier. Visjonen til Formue er å ta ansvar for å bevare og videreutvikle verdier for sine kunder, men også for samfunnet for øvrig.


Om TERRAVERA

TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller, og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, samarbeidspartnere og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og bedre kunne prioritere ressurser.

Comentários


bottom of page