top of page

Trapperingen inn i forretningsprogrammet


Seks av landets mest tradisjonsrike trappeprodusenter har gått sammen i en landsdekkende kjede for å samkjøre og effektivisere produksjon, markedsføring og salg av trapper.

Målet for samarbeidet med Terravera er å se på fordelene ved å bruke tre som byggemateriale fremfor andre alternativer i et bærekraftsperspektiv. Stort engasjement for bærekraft og miljø Da daglig leder Espen Eriksen, tok over stillingen i 2019, ble bærekraft og miljøfokus et sentralt tema og dette fikk en viktig rolle i Trapperingen sin strategi for å bli størst i Norge. - Vi satte i gang ulike tiltak som kjedens medlemmer kan samles om samt gi Trapperingen et enda bedre omdømme, ikke bare mot våre profesjonelle kunder men også mot privatmarkedet, forteller daglig leder, Espen Eriksen til TERRAVERA Foundation. - Dermed kom «Plant et Tre» ideen i gang, et samarbeid vi gjør med Fritzöe Skoger Planter 5.000 trær! | Inspirasjon | Trapper (trapperingen.no), forteller Eriksen.


Grønnvaskingsplakaten ble signert. Som resultat av dette fikk bedriften et mer bevisst forhold til miljø og bærekraft. - Videre ble det iverksatt et Skattefunn prosjekt, for å se hvordan Trapperingen kan klare å nyttiggjøre enda mer av materialene vi benytter, altså redusere svinnet ytterligere forklarer han. - Dette er et samarbeid vi også har klart å involvere UIB og Designlinjen i, se på hvilke alternative produkter man kan klare å produsere av restmaterialer samt se på hvordan bedret materialutnyttelse kan bidra til bedre klima- og miljøeffekt. Som et siste tiltak, har Trapperingen sørget for å registrere alle trapper i Byggevareprotalen til Svane, les mer her: Trapperingen kan nå levere trapper til svanemerkede hus | Inspirasjon | Trapper Hvilke utfordringer ser dere i bransjen i et bærekraftsperspektiv? - Bransjen benytter i veldig stor grad betong og stål samt har et uforholdsmessig stort svinn. Så mye som 20% av byggevarer på en byggeplass er i dag rent svinn, forteller Eriksen. - Vi tror at bedret kontroll og kalkulasjoner samt en bevisstgjøring i forhold til materialbruk og valg av leverandører, vil gi enorme gevinster i et bærekraftsperspektiv konstaterer han. Hva er det dere ønsker å se nærmere på sammen med TERRAVERA? - Vi ønsker å synliggjøre enda tydeligere, hvordan tre istedenfor betong kan være veien å gå i større bygg. Samtidig, hvordan vi kan erstatte betongtrapper i leilighetsbygg med tretrapper og dermed også redusere klimafotavtrykket til bygget. Videre, kartlegge hvilke bærekraftsindikatorer som finnes sammen med TERRAVERA og se på mulighetene for å dykke dypere inn i tallmaterialet. - Det viktigste nå er å avdekke bærekraftsindikatorer og basert på dette, bygge business case som vi kan presentere for våre største kunder og dermed komme i gang med felles bærekraftsprosjekter, konstaterer Eriksen. Verdi og forretning Trapperingen tenker at dersom en åpner for eget bidrag inn i bærekraftsperspektivet, for eksempel med redusert karbonutslipp, kan dette være en interessant forretningsmulighet. - Samtidig ønsker vi å underbygge at vi er en ansvarlig og bevisst leverandør i bransjen. Vi ønsker å utfordre etablerte sannheter og bidra til bedre løsninger. Bærekraft som et konkurransefortrinn - Et veldig godt eksempel er at Trapperingen har tatt grep og økt sin kompetanse på området, søken etter kunnskap. Dette har resultert i at Trapperingen kan levere trapper til Svanemerkede hus, som eneste trappeleverandør per dags dato. Videre opplever vi at våre profesjonelle kunder (kjedene) ser på oss som en stadig bedre, og mer profesjonell aktør. Økt kunnskap om bærekraftige løsninger gir også Trapperingen anledning til å utfordre sine underleverandører, ved å prioritere de mest bærekraftige løsningene, avslutter daglig leder i Trapperingen, Espen Eriksen.

TERRAVERA ser frem til samarbeidet!

コメント


bottom of page