top of page

Terravera inn i næringsmiddelindustrien


Svalinn Group er ny samarbeidspartner

Svalinn Group er en Skandinavisk entreprenør som har spesialisert seg på rom, bygg og løsninger for næringsmiddelindustrien. - Spisskompetansen vår er kravene for å håndtere og oppbevare næringsmiddel, hygiene, isolasjonsverdier, kuldebroer, kondensproblematikk og alt annet som er viktig for å sikre høy matsikkerhet. Våre løsninger er kontinuerlig utviklet siden starten i 1946 og både erfaringsbasen vår og de egenutviklede løsningene anser vi som unike, forteller Marius Teige, Group CMO i Svalinn Group.

Selskapet teller 150 ansatte fordelt over 10 lokasjoner i Norge og Sverige. I 2022 omsatte de for 775 millioner NOK på gruppenivå.Svalinn Group sin ambisjon er å bli den foretrukne entreprenøren for næringsmiddelindustrien i Skandinavia. - Vi streber etter å være best før, under og etter byggeprosessen. Med grundig forarbeid, effektiv gjennomføring og solid leveranse, sikrer vi at våre kunder oppnår holdbare resultater som skaper verdi på lang sikt forteller Teige.

Foto: Marius Teige, Group CMO


Selskapets visjon, "Best før, under og etter", representerer deres forpliktelse til å levere høy kvalitet gjennom hele prosessen. - Vi legger vekt på å ivareta våre kunders råvarer, opprettholde sterke relasjoner og sikre at våre leveranser er solide, holdbare og skaper verdi, forklarer Teige.

-Våre verdier - ærlighet, modernitet, kompetanse, engasjement og samhold - er fundamentet i alt vi gjør. Disse verdiene gjenspeiles i vår atferd, vår tro og vår dedikasjon til å levere overlegne løsninger for rom og bygg, beskriver Teige.

Svalinn Group ønsker å være en pålitelig partner som skal realisere kundenes byggeprosjekter innen næringsmiddelindustrien.

Hva er deres viktigste satsinger når det kommer til bærekraft?

- I Svalinn ønsker vi å fremme bærekraftige praksiser i bygg- og anleggsindustrien. Vi erkjenner at vår bransje har en betydelig innvirkning på energiforbruk og klimagassutslipp, og jobbet mot å redusere energibruken og ivareta våre rom og bygg sin driftsperiode, forklarer Teige.

Ved å bygge kvalitetsrom og -bygg med lang levetid, legger selskapet vekt på å sikre at deres løsninger er energieffektive med høy isolasjonsevne. Dette bidrar til å minimere energitap og opprettholde ønsket temperatur og kvalitet for matoppbevaring. Fryselagre og kjølelagre er spesialdesignet for å sikre gunstig lagring og redusere risikoen for kuldetap.

Kombinasjonen av solceller, gjenbruk av overskuddsvarme, høy isolasjonsverdi i vegger og tak, samt gode sluseløsninger og fokus på dør- og portkultur gir dette betydelige besparelser i driften av bygget og er positivt for miljøet. - Våre kunder er stort sett opptatt av å velge miljømessige og framtidsrettede løsninger. Dette setter krav til oss og bidrar til at vi stadig utvikler oss, sier Teige.

- I tillegg til selve byggeprosessen, har vi også implementert bærekraftige praksiser i vårt daglige arbeid. Vi har startet med å erstatte vår bilflåte med elbiler og jobber med å tilpasse oss fossilfrie og utslippsfrie byggeplasser. Vi har høyt fokus på avfallshåndtering og sortering for å minimere negativ miljøpåvirkning, som også symboliseres gjennom vårt medlemskap i Grønt Punkt Norge. Vårt mål er å kontinuerlig forbedre våre miljøvennlige tiltak og bli enda bedre til å tenke og handle i tråd med bærekraftige prinsipper, forteller Teige.Terravera inn i ligningen 

- Svalinn kan dra nytte av plattformen Terravera har utviklet for å få innsikt i bærekraftige praksiser, ny teknologi og beste praksis i bransjen. Vi er også interessert i de objektive sammenligningsgrunnlag og benchmarking-verktøyene, som vil hjelpe oss med å evaluere våre bærekraftstiltak og sammenligne dem med beste praksis i bransjen, og dermed identifisere områder hvor vi kan forbedre oss, sier Teige.

- Vi ser frem imot å bruke Terravera sitt nettverk for å finne fellesløsninger på bærekraftsutfordringer, samt få tilgang til ulike ressurser tilknyttet stiftelsen, forklarer han.

Opprop til egen bransje 

Svalinn Group oppfordrer andre aktører i byggebransjen til å samarbeide for å finne fellesløsninger innen bærekraftsarbeid. Dette inkluderer:


· Deling av beste praksis og erfaringer for å skape en kultur for kunnskapsdeling og læring.

· Felles forskning og utvikling for å fremskynde utviklingen av bærekraftige teknologier og materialer.

· Samarbeid om ressurseffektivitet og implementering av avfallshåndteringsløsninger.

· Påvirkning av myndigheter og regulering for å støtte bærekraftige praksiser i byggebransjen.


- Gjennom slikt samarbeid kan byggebransjen bli mer bærekraftig og ansvarlig, og ta hensyn til både miljømessige og sosiale aspekter. Vi ønsker å bidra til en positiv endring og oppfordrer andre aktører til å være en del av denne fellesinnsatsen, konstaterer Teige.

Hovedfordelene med Terravera er at det er en teknologiplattform som muliggjør tilgang til informasjon om bærekraftige valg og løsninger. Vi vil også trekke frem samarbeidet mellom næringsliv og akademia, som kan knytte teori og praksis tettere. Kartlegging av verdikjeder, transparens og åpenhet og et tverrsektorielt engasjement, som vi mener vil bidra positivt til vår bransje, sier Teige.

Første skritt


- Vi ser fram mot et kartleggingsmøte hvor vi kan få råd til hvordan best posisjonere oss videre i forhold til bærekraft samt få en bevissthet rundt hva vi kanskje allerede gjør bra og hvor vi har det største utviklingspotensialet, forteller Teige.

- Vi ser for oss at vi kan få bistand til å gjøre noen gode valg og tilpasninger samt få definert hvor i virksomheten vår vi bør rette mest fokus for å få ut miljømessige gevinster på både kort og lang sikt. For oss er det også viktig at vi får kundene våre til å ta gode valg og vi ser for oss at vi kan få bistand til å dokumentere hvilke valg og løsninger som gir lavest miljøpåvirkning over tid, sier han.

Ved å bli mer bærekraftige kan vi bidra til å bevare miljøet, samtidig som vi oppnår fordeler som kostnadsbesparelser, konkurransedyktighet og opprettholde og styrke vårt omdømme, avslutter Teige.


Comentários


bottom of page