top of page

Solwr ny samarbeidspartner

- For oss er det viktig å kunne dokumentere en reell bærekraftseffekt og ikke havne i «grønnvaskingsfella». Terravera er for oss en objektiv partner som kan bidra til å identifisere og dokumentere den antatt positive bærekraftseffekten fra våre produkt og løsninger. Denne kompetansen vil vi igjen dele med våre kunder som søker gode løsninger for å komme i havn med sine bærekraftsambisjoner, sier Synnøve Kjerstad, Head of Sustainability i Solwr.

Solwr består av de to selskapene Solwr Robotics og Solwr Software. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, samt avdelinger i Trondheim og Oslo. - Vi har omtrent 90 ansatte som i stor grad driver forskning, produktutvikling og drift. Etter flere år med tunge investeringer i produktutvikling introduserte vi flere nye produkter i markedet gjennom 2022 hvor omsetningen samlet kom til 85 MNOK, forteller Kjerstad.


- Vi leverer morgendagens logistikk- og automasjonsløsninger for handelsbransjen, og vårt fokus ligger i å gjøre dette skalerbart, integrerbart og bærekraftig. Solwr har noen av Norges største varehandelsaktører som kunder, og vi er i gang med ekspansjon til flere europeiske land. Produktene som sammen utgjør den helhetlige løsningen er: Trace™: Et skybasert ERP-system som løser komplekse logistikkbehov for vareeiere innen ordrebehandling, lagerdrift og transport, Sort™: Et pallesorteringssystem for gjenbrukbar emballasje og paller og Grab™: En autonom robot for ordreplukk på lager, sier Kjerstaad

Men selskapet satser på bærekraft på flere områder.


- Bærekraft skal være en kjerne i vår virksomhet, og det arbeides med implementasjon av dette på flere nivå som en del av forretningsstrategien. Som leverandør til store store varehandelsaktører, ligger det et stort potensiale til å hente ut gunstige bærekraftseffekter for klimautslipp og helse ved å tilby bærekraftige verdiforslag for logistikkhåndteringen gjennom våre produkt og tjenester. Det jobbes også nå med optimalisering av design av plukkroboten Grab, der redusert klimafotavtrykk er en effektene vi ønsker å oppnå. Vi har stor tro på bærekraftspotensialet ved denne roboten som tilbyr et solid alternativ til dagens store, material- og arealkrevende automasjonsløsninger gjennom å robotisere i allerede eksisterende infrastruktur, sier Kjerstad.

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?


- Internasjonal varehandel innebærer store mengder varer som forflyttes til enhver tid, og behovet for å gjøre dette effektivt, bærekraftig og sikkert er akselererende. Samtidig sitter mange fast i morgendagens teknologiske løsninger som de må gå bort fra for å henge med i konkurransen. Solwr sine løsninger bidrar til at kunder kan gjøre besparelser i flere ledd av varereisen. Det er svært små marginer i logistikk og transport, og behovet for lønnsomme og effektive løsninger er stort. Samtidig er volumet stort, så selv små knepp i riktig retning kan gi svært store utslag, sier Kjerstad.


Hun oppfordrer også til samarbeid, og sier «bærekraftsfloken» kan løses gjennom at det oppstår samarbeid i hele verdikjeder. - Deling av data, kompetanseutveksling, partnersamarbeid og standardisering må til for å lage gode felles løsninger.

amarbeid og standardisering må til for å lage gode felles løsninger.

Hun peker også på at det er Terraveras rigg med modellering og analyse sammen med akademia og den iterative arbeidsproseesen som sikrer raske delresultat er positivt fordi det gir mulighet til å påvirke kursen underveis.


Det første selskapet skal se på med Terravera er en sammenlignende analyse på fotavtrykk til den autonome plukkroboten Grab. En robot installert i eksisterende bygningsmasse opp mot en fullautomatisert løsning av typen «goods to man» med tilhørende krav til ny bygningsmasse.

. Vi har hatt ønske om å dokumentere effekt på våre produkt og tjenester i lengre tid. Samtidig har vi fryktet å ikke kunne gjøre dette på en tilfredsstillende objektiv måte. Samtidig tenker vi dette krever en omfattende analyse, som både krever kompetanse og ressurser som vi ikke har hatt tilgjengelig til nå. Gjennom samarbeidet med Terravera håper vi å finne en farbar vei for hvordan vi kan dokumentere effekt på alle deler av porteføljen vår, avslutter Kjerstad.


Terravera ser frem til et godt samarbeid!

Opmerkingen


bottom of page