top of page

Skyttel ny samarbeidspartner

Updated: May 5, 2023

Selskapet, som er godkjent brikkeutsteder for AutoPASS, og som drifter dette også for ferger, vil måle bærekraft innen transport og samferdsel. Nå vil de bruke Terravera-plattformen til å dokumentere hvor bærekraftig brikkene er og hva som eventuelt kan forbedres. - Vi er opptatt av å finne bærekraftige løsninger for forbrukere i hverdagen, forteller Gro Nakken, kvalitetsansvarlig i Skyttel.

Skyttel AS er et teknologidrevet selskap, og tilbyr ulike tjenester og løsninger for transaksjoner til transportsektoren. Historien går tilbake til 1953 hvor selskapet ble stiftet for å oppføre og drifte innkreving av bompenger for Puddefjordsbroen og Eidsvågstunnelen. Virksomheten har i snart 70 år vært relatert til betalingsløsninger og bompengeprosjekter. Fra 2018 har selskapet hatt systemleveranse og driftet AutoPASS for ferje på vegne av Statens Vegvesen. I 2020 fikk SkyttelPASS godkjenning som og inngikk utstederavtale med samtlige bompengeselskaper og ferjeselskaper i løpet av 2020. Fra 01.01.2021 ble SkyttelPASS satt i «produksjon» og utsteder nå egne brikker for innkreving av bompenger og ferjebilletter.

Selskapet telleri dag 40 ansatte og i 2022 hadde Skyttel AS en omsetning på kr 149 115 170,-


Skyttel vil gjøre det så enkelt så mulig for forbrukeren å betale for sine passeringer. Virksomheten som utsteder er å kreve inn bompenger som skal gå til å bygge veier og forbedre kollektivtrafikksløsningene.

Allerede i 1999 ble innkrevingen ble automatisert og Skyttel var først ut.


- Å automatisere prosesser for innkreving som igjen gjør at det blir mindre fakturering på papir og mer direkte transaksjoner via nettbaserte løsninger er noe vi har stor fokus på. Når vi ble utsteder og hadde mulighet til å velge AutoPASS-brikke selv, valgte vi den minste brikken som var i markedet og har funne løsninger for gjenbruk av brikker som kommer i retur. Vi er også Miljøfyrtårnsertifisert.

Mer papir uten brikke

- Det er fortsatt mange som kjører uten AutoPASS-avtale og alle de får da papirfaktura. Når det er sagt er ikke vår bransje den verste når det kommer til utslipp. Det eneste produktet vi har er brikken og der har vi valgt den minste og forhåpentligvis den mest miljøvennlige brikken i markedet til SkyttelPASS. Det håper vi iallfall at samarbeidet med Terravera vil vise, sier Nakken.

- Terravera kan bidra med å trekke synergier fra næringslivet til akademia så vi sammen kan se på hva vi kan gjøre for å få selve Skyttelbrikken til å få et livslangt løp. Vi får hjelp til å finne ut hvor bærekraftig brikken vår er og hva som eventuelt bør utbedres, forteller Nakken.

Vil oppfordre til gjennomsiktighet i bransjen


Skyttel mener det er viktig at en sammen trekker mot en mer bærekraftig fremtid og sammen finner løsninger som gjør det lettere for forbrukerne å ta miljøvalg. - Vi vil oppfordre til gjennomsiktighet i dette arbeidet, sier Nakken. Vi håper at vårt samarbeid med Terravera kan føre til en bærekraftig brikke hos alle utstederne.

Det at Terravera er en stiftelse som får til store endringer på grunn av godt samarbeid med næringsliv og det akademiske miljøet og det at det ikke er fokus på profitt, men faktabaserte analyser gjør troverdigheten veldig høy, forteller Nakken.

- Vi ønsker å se på og få dokumentert hvordan SkyttelPASS brikkens totale miljøbelastning er gjennom hele livssyklusen.

Høy nytteverdi

- Det å få en miljødeklarasjon og at vi kan påvirke til å designe en mer miljøvennlig brikke som får et livslangt løp er veldig viktig for oss, og om resultatet er en mer bærekraftig brikke, håper vi at vi kan påvirke våre konkurrenter til å følge etter, sier Nakken.

Skyttel AS er deltaker i et forskningsprosjekt der man skal utvikle en ny betalingsbrikke for veiprising til massemarkedet. I dag er dette en stor fysisk enhet som antagelig gir unødig store miljømessige avtrykk. - Vi ønsker å bruke kompetansen vi opparbeider oss i samarbeid med Terravera inn i dette prosjektet, avslutter Nakken.

Comments


bottom of page