top of page

Reitan Eiendom vil ha fakta på bordet

- Det kan være mye å spare på å velge riktige byggematerialer og leverandører, i forhold til både kostnader og Co2-avtrykket i vår virksomhet. Men vi vet ikke om det er store eller små forskjeller. Nettopp derfor prioriterer vi data, for å få fakta på bordet før vi tar avgjørelser. Det sier Jostein Breines, direktør for bærekraft og innovasjon i Reitan Eiendom.


De ønsker et godt fundament for innovative valg


På bildet: Jostein Breines, direktør for bærekraft og innovasjon i Reitan Eiendom.


Reitan Eiendom, som er ett av Norges største eiendomsselskap, har som visjon å være det mest verdidrevne eiendomsselskapet. Med evigheten som perspektiv

skal de utvikle og eie bærekraftige porteføljer av næringseiendom i sentrum av Oslo, Bergen og Trondheim, samt logistikk-, industri- og handelseiendom i Skandinavia.

- Terravera fremstår for oss som en attraktiv samarbeidspartner, sier Breines. Det er et stort potensiale for kunnskaps- og datadeling mellom selskap og bransjer og sammenstilling av ulike data. Reitan Eiendom ønsker å være datadrevet i det vi gjør. Vi bruker blant annet vår metode for bærekraftig eiendomsutvikling og -forvaltning, hvor det første av fire steg er å kartlegge fakta og data. Her kan vi bruke Terravera som ett av flere verktøy, sier Breines.

Han poengterer også at tilnærmingen med å modellere data virker interessant. — Digital modellering kan gi oss data fra mange kilder. Hvis det bidrar til at vi kan finne ut ting vi ikke visste fra før, er det jo midt i blinken, legger han til.


Det totale fotavtrykket

Som så mange andre selskaper, er også Reitan Eiendom i startfasen når det kommer til å se på CO2 i de forskjellige leddene i verdikjedene.


- Leverandørindustrien er på ballen, det merker vi. Selv ønsker vi å se på materialvalg og innvirkningen de har på Co2-avtrykket til bygg. Valg av leverandører blir viktig for bærekraftseffekten til våre prosjekter, sier Breines.


Innovasjon og datastrøm

Selskapet jobber for tiden aktivt med datastrømmer og datakvalitet.


- Vi har positive og offensive mennesker hos oss som hver dag tar mange godt fundamenterte beslutninger. Smart og fremtidsrettet bruk av data vil kunne gi enklere tilgang til underlag for disse beslutningene. Da bruker vi kompetanse til å vurdere og analysere data, i stedet for å innhente den.

Breines peker også på optimisme i bransjen når det kommer til å jobbe i retning av nye løsninger. Han peker på at flere og flere aktører er mer fremoverlent enn før. Enkeltselskaper sin egenvilje til å bli bedre spiller en viktig rolle.

- Det avgjørende er å redusere mengden tilfeldighet når valg skal tas. Det er ingen grunn til ikke å prioritere fakta og data. Vi tror vi kan redusere Co2-utslipp betraktelig ved å velge de rette materialene fra de rette leverandørene. Men vi vet jo ikke. Kanskje det bare er en antakelse. Vi søker å få bekreftet om våre antakelser er riktige, slik at vi vet om vi er på rett spor, avslutter Breines.


Terravera takker for tilliten og ser frem til et spennende samarbeid med Reitan Eiendom.

Comments


bottom of page