top of page

Praksisstudent fra UiB denne høsten


Ulrik Bøyum Strand går andre året på sivilingeniør-linje innenfor energi ved Universitetet i Bergen. Denne høsten skal han ha praksis hos Terravera.

- Gjennom praksisplassen hos Terravera ønsker jeg å få mer kunnskap i hvordan bedriften arbeider og ser på bærekraft. Jeg håper å kunne dra med meg dette videre i studiet og nyttiggjøre meg ny kunnskap innenfor feltet. Jeg håper også jeg vil legge igjen positive avtrykk her i stiftelsen, og hjelpe til så godt jeg klarer, forteller Ulrik. - Jeg er 22 år gammel og har mange interesser. Jeg liker idrett og spiller volleyball og fotball. Innenfor skole liker jeg å tenke, matematikk og fysikk er favorittemnene. Jeg studerer energi på UIB for jeg ønsker å bidra i det grønne skiftet. Miljøendringene rundt global oppvarming er skremmende, og jeg tror at enhver endring i positiv retning er viktig. Mitt inntrykk av Terravera er at de deler mitt ønske om å hjelpe til med å bidra til bærekraftige løsninger. Terravera Foundation er en stiftelse som ønsker å dele og visualisere bærekraftige beregninger for bedrifter til allmenheten. Stiftelsen jobber med næringsliv og akademia for å få best mulig konkrete og etterprøvbare resultater.


- Jeg har fått en kjapp introduksjon med stiftelsen og plattformene de bruker. Det er moderne teknologi som kreves for at arbeidet skal gå fremover, slik at man kan dele beregningene som kommer frem. Jeg føler inntrykket mitt stemmer overens med forventningene jeg hadde til stiftelsen. Bare det å ha kontorlokale i "Bærekraftskollektivet" på Nøstet sier at Terravera er en stiftelse som bryr seg om fremtiden og er det vi trenger fremover. Jeg gleder meg til å ta en del i arbeidet, avslutter Ulrik.

Stiftelsen Terravera ønsker Ulrik velkommen og ser frem til å samarbeide gjennom hans praksistid dette semesteret.

Commentaires


bottom of page