top of page

Pipelife er nå offisielt deltaker i forretningsprogrammet til Terravera-stiftelsen

Stiftelsen har som hovedmålsetning å skape en plattform for bærekraftige beslutninger og definere ekte bærekraft. Terravera er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser. - Markedet trenger gode beslutningsgrunnlag for å ta bærekraftige valg. I dag har vi både miljødeklarasjoner og -sertifiseringer på produktene, men kunden sliter med å bruke denne informasjonen på en god måte. Her trenger vi gode løsninger som gjør det lett for kunden å ta de mest bærekraftige valgene, forteller Sigmund Aandstad, administrerende direktør, Pipelife Norge AS.

Pipelife er delaktige i store og små prosjekter i hele landet og har god innsikt i ulike faktorer som påvirker et prosjekt. -Vi har som mål å vurdere våre produkter gjennom hele verdikjeden, og gjennom hele produktets livsløp fra vugge til grav, og helst se dette spesifikt ift det konkrete prosjektet. Dette er for å kunne ta en helhetlig vurdering av produktet og ikke bare fragmenter, Ketil Solli - Sæther, HMS-leder, Pipelife Norge AS.


Klokken tikker, og det internasjonale samfunnet ledet av FN har satt 2030 som frist. Det er mindre enn ett tiår for å oppfylle ambisjonene som er skissert i FNs bærekraftsmål som ble fremsatt på agendaen for 2030. Det er en allestedsnærværende offentlig etterspørsel etter en sunn og bærekraftig fremtid. Dette gjenspeiles i næringslivet, der selskapers konkurransefortrinn i økende grad påvirkes av deres evne til å agere på bærekraft, og investorer fortsetter å stille strengere ESG-krav. Samtidig ser vi overfladiske bærekraftskampanjer og grønnvasking i flere markeder. Eksisterende rapporteringsstandarder har mange svakheter, er frivillig å bruke og subjektivt skreddersydd, noe som gjør selskapenes rapporterte bærekraftspåvirkning svært upålitelig og ikke-sammenlignbar. Når vi går inn i dette tiåret med handling, gjør vi det uten de nødvendige verktøyene for å samarbeide, dokumentere og måle vår fremgang mot bærekraftsmålene og bærekraft generelt. Dette gapet ønsker Terravera å tette og deres løsning ser på hvordan vi enkelt kan dele data, gjenbruke modeller og sørge for at vi alle trekker i samme retning og bygge en kunnskapsbasert plattform for sammenligning. Samarbeidet med Pipelife tilfører nye kunnskaper og erfaringer til stiftelsen. - Pipelife ser viktigheten av å jobbe med en detaljert beskrivelse for å kunne ha et faktisk sammenligningsgrunnlag på bærekraft. Dette blir et spennende arbeid forteller Gyda Bjercke, prosjektleder for TERRAVERA forretningsprogram.

Comments


bottom of page