top of page

På vingene med Norwegian


Sammen med Norges Handelshøyskole, tok vi initiativ til debatt og innlegg omkring de dilemmaene vi står overfor når det kommer til ESG i deres lokaler i Drammensveien. Aker Biomarine, Jotun og Norwegian var blant deltakerne.


- Vi fikk sett på hvordan Norwegian jobber med Terravera, forteller bærekraftsdirektør Anders Fagernæs.


- Vi ønsker å kalkulere CO2-utslippet fra din flyreise. Det er både lett og vanskelig. Vi trenger å finne en standard på hvordan vi skal regne ut drivstoff-forbruket på ett enkelt flysete på en gitt reise. Dette skal vi jobbe sammen med Terravera om. Vi trenger spesialkompetanse utenfra for å avdekke dette, fortsetter han.


Bærekraftig luftfart er fremtiden


Fremtidens luftfart er avhengig av å nå målene de har satt seg for å bli mer bærekraftig. Da trengs det at man fokuserer enda mer på det tekniske i forhold til å redusere CO2-utslipp. Flyskam har blitt et fenomen, men Fagernæs mener vi vil fortsette å reise.


Når det kommer til spørsmålet om hvorfor vi flyr, så er det viktig å reflektere over dette. Noen reiser for å treffe familie og venner, oppleve nye ting, møte andre kulturer eller reise i forbindelse med jobb. Den sosiale verdien av å kunne transportere seg - og gjøre dette i luften - står sterkt blant oss mennesker. Utfordringen er at vi flyr på fossilt brensel. Klarer vi å bytte ut det vi fyller på tanken og samtidig gjøre det slik at det er mulig for folk å betale for det, har vi en lys fremtid for norsk og internasjonal luftfart, konstaterer Fagernæs.


Hvor er Norwegian i 2030?


Norwegian har som mål å kutte CO2-utslippene med 45% innen 2030. I 2030 har vi en helt ny flyflåte, som vil være en av de mest drivstoff-effektive i Europa. Vi vil også ha nok bærekraftig drivstoff til å nå de målsettingene vi har satt for selskapet. Forhåpentligvis har vi også sterke nok finansielle muskler til å kunne investere i en fortsatt bærekraftig luftfart for de neste 10-20 årene etter det, avslutter han.

Comments


bottom of page