top of page

Om behovet for et felles og solid fundament for bærekraft

Europas ledende selskap på området arkitekt- og ingeniørrådgivning, SWECO, slår seg sammen med TERRAVERA for å utvikle nye innsikter på bærekraft.

SWECO MED: i TERRAVERA Business Program, representert av Klimastrateg, Ørjan Kongsvik Aall og Bærekraftsstrateg, Silje Skjelsvik. FOTO: privat

SWECO inkludert i ny satsing, TERRAVERA Business Program. Gjennom dette forretningsprogrammet inviteres norske bedrifter inn for å utvikle plattformen og kunnskap seg imellom.


To pionerer

Sweco stiller med to strateger som begge har utmerket seg for sin vilje og evne til å tenke stort. Silje Skjelsvik Bærekraftstrateg, daglig leder for stiftelsen Om i Morgen og vinner av DNs ledestjerne 2020 og Ørjan Kongsvik Aall, Klimastrateg og tidligere grunnlegger og daglig leder av klimaorganisasjonen POW Norge.


- Vi ser viktigheten av å være med på dette arbeidet for å følge den teknologiske utviklingen. Ambisjonsnivået til stiftelsen er høyt og det er viktig. Vi må tenke stort, vi har ikke tid til noe annet. - sier Ørjan Aall, Klimastrateg for SWECO.

Et stødigere fundament

Sweco er blant annet med å utvikle et verktøy for å sikre klimavennlige anskaffelser og ser behovet for mulighet til å samle faktagrunnlaget for bærekraft på et sted.

- For mye verdifull tid brukes på å oppsøke og validere tall på bærekraft manuelt. Dette er ikke en effektivt metode. Hvis alle skal bruke tid på å sortere eksisterende kunnskap om bærekraft, får vi mindre tid til å etablere ny kunnskap og finne nye løsninger. TERRAVERA har sett nettopp dette og vi vil derfor jobbe med dem fra oppstarten - sier Silje Skjelsvik, Bærekraftstrateg for SWECO.

Stolt over samarbeidet


- Sweco er et viktig selskap innenfor arkitekt- og ingeniørrådgivning. Det er essensielt for oss å forstå hvilke utfordringer og muligheter de ser for seg i sin næring. Vi ser at de ambisiøse aktørene i næringslivet er fremoverlent og ønsker en reell vridning mot en mer bærekraftig utvikling. Det er motiverende å se at vi er flere som ser viktigheten av et felles fundament, sier Tommy Olsen, leder av forretningsprogrammet til stiftelsen.


Styret i stiftelsen er også imponert over de nye kreftene som er kommet inn i forretningsprogrammet. - Stiftelsen er opptatt av å invitere inn personer og organisasjoner som ser mulighetene, vil ha fakta og ikke synsing, rundt bærekraft. Vi er stolte av å ha med Silje og Ørjan fra SWECO og ser frem til neste fase, sier Erik Fossum Færevaag, styreleder og initiativtaker til stiftelsen.

Om SWECO Sweco planlegger og former fremtidens byer og samfunn. Dette gjør de ved å tilby tjenester av høy kvalitet innen ingeniør-, miljø- og arkitekturfag. SWECO gjennomfører hvert år titusener av prosjekter i drøyt 70 land over hele verden, og bidrar med det til å realisere bærekraftige bygg, effektiv infrastruktur og tilgang til strøm og rent vann.


Om TERRAVERA


TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser.

Comments


bottom of page