top of page

Ny standard for bærekraft


En essensiell bok for selskaper og toppledere som vil inkorporere ESG i sin forretningsstrategi. Slik beskrives boken "Sustainability, Technology and Science" skrevet av Herman Bril, Georg Kell og Andreas Rasche settes en ny standard for hvordan bransjer og selskaper bør integrere ESG. I dag lanseres den globalt og det er viet et helt kapittel til Terravera som eneste case fra Norden.

- Dette er absolutt en essensiell bok for selskap, toppledere og investorer som er genuint interessert i å få til ESG endring i egne organisasjoner, nå når samfunnet er utfordret, sier Ioannis Ioannou, ved London Business School.

- En fantastisk bok og bruksanvisning for vår transformering til en mer bærekraftig fremtid, sier Rose Marcario, tidligere CEO for Patagonia.

Boken tar for seg de raske etableringene av nye knutepunkter og forbindelsesledd mellom bærekraft, finans og teknologi i verden. Det er bemerkelsesverdig at Terravera Foundation er løftet frem som en av de 15 transformative endringsinitiativ globalt.

- Dette er rett og slett fantastisk, sier styreleder i Terravera Erik Færevaag.

- I kapittelet i boken som omhandler hvor viktig rolle start-up selskaper får i en bærekraftig omstilling er Terravera løftet frem som en løsning som virkelig kan utgjøre en forskjell. Terraveras tilnærming gi oss en grunnleggende bedre forståelse av den virkeligheten vi står i gjennom bruk av tall og modellering. Det er nettopp dette en trenger for å kunne treffe gode beslutninger, sier daglig leder i Terravera Foundation, Ole Reinert Berg-Olsen.

Georg Kell, grunnlegger av UN Global Compact har følgende å si om Terravera.

- Aldri før i historien har vi hatt flere valg. Aldri før har presset for å fremtvinge endring vært større. Måten vi mennesker responderer til dette presset vil definere fremtiden vår. For meg ser det ut som om Terravera er i gang med noe som er utrolig viktig, forteller Georg Kell, UN Global Compact.

Er du interessert i hvordan din bedrift kan bli mer bærekraftig? Kontakt oss på info@terravera.world i dag!

Comments


bottom of page