top of page

Ny samarbeidsavtale med ClimateadvisorTerravera og Climateadvisor har inngått en strategisk samarbeidsavtale. Målet er å bidra til en felles forståelse av hva som er ekte bærekraft innen energi, rettet mot olje- og gassbransjen.

Terravera har valgt å inngå denne avtalen med bakgrunn i Climateadvisor sin kompetanseprofil, deres engasjement, og inngående kjennskap til bransjen.


- For oss er det viktig å knytte til oss samarbeidspartnere som er fremoverlent, får ting til å skje og som ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling, forteller Paal Larsen, en av initiativtakerne bak Terravera Foundation.

Felles virkelighetsforståelse


Climateadvisor jobber med selskaper som ønsker å skape sunn vekst gjennom bærekraftig forretningsutvikling. De mener at bærekraft er konkurransekraft.

- Vi i Climateadvisor ønsker å være med å bidra til å skape en felles virkelighetsforståelse av ekte bærekraft, basert på verifisert data, i Norges største industri, sier Hanne Dybdahl som er partner og rådgiver i Climateadvisor.

To store fordeler med å bli en del av Terravera er blant annet at selskaper som inngår samarbeid får utviklet nye selskapsspesifikke data samt tilgang på generelle forskningsverdier som gir et bedre grunnlag for å ta de riktige valgene når beslutninger skal fattes.

- Det er viktig å presisere at egne tall og data kan holdes internt, målet er ikke å fokusere på f.eks negative tall i forhold til utslipp, men å gi ny innsikt og kunnskap til bransjen gjennom dypere, mer inngående modellering av virkeligheten. Her bidrar akademia med forskningsverdier og nye konkrete sammenhenger mellom disse, som hele bransjen kan få tilgang til og nyttiggjøre seg av i et digitalt verktøy, konstaterer Larsen.

Reduksjon av utslipp


En av de største utfordringene selskaper står overfor nå, er hvordan man kan redusere egne utslipp. Kunnskap og fakta om hva som vil være de mest bærekraftige valgene vil bli alfa omega.


- Jeg er stolt av å ha jobbet i olje- og gassbransjen i over 20 år, men ser at de står overfor store utfordringer for å nå målsetning om 50% netto reduksjon innen 2030. Tenk om vi sammen kunne laget en felles database for å forstå virkeligheten bedre slik at alle kan ta bedre valg, sier partner og rådgiver i Climateadvisor, Kristin Vinje.

Samarbeid for å nå målene


I fortsettelsen er planen videre å finne flere aktører som ønsker å bidra. Spesifikke problemstillinger kan modelleres på plattformen, gjerne en liten del av en verdikjede. Disse modellene vil digitaliseres på Terravera sin plattform, slik at de blir dynamiske, forsterket over tid og kan gjenbrukes av alle, avslutter Larsen.

Comentários


bottom of page