top of page

Norwegian og TERRAVERA skal samarbeide om måling av CO2-utslipp

Flyselskapet Norwegian og teknologistiftelsen TERRAVERA™ har nylig inngått en samarbeidsavtale. Målet for samarbeidet er i første omgang å syreteste Norwegian sin etablerte modell for måling av CO2-utslipp fra flyreiser.


– Vi gleder oss til å starte samarbeidet med Terravera. Flere og flere kunder ønsker å ta mer bærekraftige valg. For at kundene skal kunne ta gode reisebeslutninger må vi sikre at korrekte tall og beregningsgrunnlag legges til grunn, sier Anders Fagernæs, bærekraftsdirektør i Norwegian.


TERRAVERA™ er en teknologistiftelse som spesialiserer seg på å presentere reell bærekraft ved å modellere verden slik den er. Tett samarbeid med akademia, og full åpenhet om forutsetningene bak regnestykkene, bidrar til å sikre tillit og legitimitet til TERRAVERA™ sine digitale modeller.


– Luftfartens klimaavtrykk har fått mye oppmerksomhet, men det er lite kunnskap om modeller som gir en faktabasert og forståelig fremstilling av virkeligheten. Norwegian har vist at de er helt førersetet på dette området. Vi gleder oss til å starte arbeidet med å syreteste modellen deres, sier Ole Reinert Berg-Olsen, daglig leder i TERRAVERA™.


Norwegian benytter seg i dag av målemetodikk utarbeidet av FNs luftfartsbyrå ICAO. Metoden lar Norwegian beregne gjennomnsittlig faktisk utslipp per flyreise i kilogram ned på rutenivå. Utslippsberegningene er basert på historiske data for drivstofforbruk med ulike flytyper og med gjennomsnittlig fyllingsgrad.


Comments


bottom of page