top of page

Norges Tekniske Vitenskapsakademi omtaler Terraverra i ny bok


- Boka "Bærekraft og digitalisering" kan bli en game changer for stiftelsen, sier daglig leder i Terravera Foundation, Elisabet Kjerstad Bøe.


- Terravera Foundation prøver faktisk å flytte nåla, heter det blant annet i NTVA sin nyeste publikasjon som ble lansert i Trondheim nylig.


Bredt samarbeid


Norges Tekniske Vitenskapsakademi i samarbeid med NTNU Energi og NTNU Bærekraft inviterte nylig til lansering av boken ‘Bærekraft og digitalisering’. I boken tar en lang rekke fremstående eksperter oss gjennom temaene bærekraft og det digitale skiftet, fra planetens bærekraft til den grønne omstillingen, fra tvilling-transisjonen til næringslivets rolle og individets ansvar.

- Dette er en viktig anerkjennelse for stiftelsens arbeid videre, sier Elisabet Kjerstad Bøe. Det er blant annet den akademiske forankringen som gjør at vi skiller oss fra mange andre som måler bærekraft, legger hun til.


I et utdrag fra kapittelet kan vi blant annet lese:


«Verden er kompleks, og samfunnet vårt er avhengig av store verdikjeder og -nettverk. En globalisert verdensøkonomi gjør at land er avhengige av hverandre, og det skal ikke mer til enn problemer i én sentral verdikjede for å forårsake betydelige ringvirkninger i store deler av verden.


Et kroneksempel er da lasteskipet Ever Given i 2021 blokkerte Suezkanalen for gjennomgående skipstrafikk i en uke. Hendelsen medførte forsinkelser i varelevering fra Østen (bl.a. olje, tremasse, kaffe, møbler og halvledere) samt store kostnader for øvrige skipseiere, i tillegg til at den påvirket finans- og råvaremarkedene.

Når alle er koblet sammen i store verdinettverk, blir det også vanskelig å ha oversikt over hva som skjer i de ulike leddene. Dette er spesielt merkbart straks en forsøker å måle bærekraft for et produkt som er blitt fremstilt gjennom en verdikjede.»


Boken, som er forfattet av Asbjørn Rolstadås, Helge Brattebø, Annik Magerholm Fet, Arne Krokan, Gunnar Sand, Henrik Syse, Tor Inge Waag og Geir Egil Dahle Øien er utgitt på John Grieg Forlag.


- Vi får ofte spørsmål om hva som skiller Terravera fra andre som forsøker å måle bærekraft. Svaret har kommet. Nå er det snart ikke mer å lure på, sier Bøe og trekker frem følgende sitat fra kapittelet:


«I motsetning til rapporteringsstandarder og EU- taksonomien som tar en ovenfra-og-ned-tilnærming, gjør stiftelsen det motsatte og tar en nedenfra- og-opp-tilnærming til måleproblemet med bærekraft. Stiftelsen graver ned i grøten og vil ha detaljene frem – helt til hvert minste datapunkt. Kun på den måten er det mulig å representere bærekraft så nær virkeligheten som mulig.»


コメント


bottom of page