top of page

NHH-stipendiat skal forske på samarbeidet mellom Jotun og Terravera


Anna Eitrem, stipendiat ved institutt for regnskap og revisjon ved NHH, er i gang med et forskningsprosjekt der hun skal forske på hvordan bærekraft blir kvantifisert og brukt til virksomhetsstyring.


- I forskningslitteraturen er det stor etterspørsel etter studier som ser på prosessene bak hvordan ulike bærekraftsindikatorer og målinger utvikles. Det er derfor veldig spennende å få følge samarbeidet Terravera og Jotun i sanntid, sier Eitrem.

Eitrem er tilknyttet Centre for Sustainable Business ved NHH der hun forsker på bærekraftsrapportering, styring og ledelse. Hun mener prosjektet mellom Jotun og Terravera vil være et interessant case for andre bedrifter.


- Vi vet at store norske selskaper er godt i gang med å rapportere på ulike aspekter av bærekraft, men det er fremdeles mye å lære om hvordan ulike bærekraftsdata brukes internt til styring. Vi vet at bedrifter synes det er utfordrerne å utvikle måltall, målemetoder og sette riktige KPIer, sier Eitrem.

Studien startet i januar 2023 og vil fortsette ut 2024. Våren 2023 veiledet Eitrem masterstudentene ved NHH Joachim Knudtsen Indrevik og Amalie Johnsen Lunde. Masteroppgaven til studentene ble en for-studie av samarbeidet. Nå skal Eitrem følge prosjektet videre.

- Vi har vært heldige som har fått kommet så tett på samarbeidet mellom de to aktørene, sier Eitrem.Comments


bottom of page