top of page

Mye CO2-besparelser innen resirkulering i helsesektorenPeder Basmo er 23 år fra Brumunddal og er klar for i 4.klasse kybernetikk og robotikk med spesialisering innen navigasjon og fartøystyring ved NTNU.


- Jeg har vært opptatt av bærekraft lenge, og som ingeniør har jeg veldig troen på Terravera sin måte å jobbe med dette på. Modellering basert på den forskningen som finnes på området gjør det lettere å ta gode avgjørelser, forteller Basmo.


Videre forteller han at han synes det er svært spennende med kontrollsystemer i flere forskjellige kontekster, gjerne i industrien, men også andre områder hvor kybernetikkens prinsipper kan brukes.


I sommer har han jobbet med å sette tall på et CO2-utslipp knyttet til en resirkuleringsprosess for et spesifikt produkt fra helsegiganten Laerdal Medical.


- Dette er et komplekst produkt med mange komponenter så det har vært spennende å sette seg inn i hvordan et slikt produkt resirkuleres. Denne modellen har jeg implementert i Terravera sin plattform, sier Basmo.


Hvordan har arbeidet gått?


- Arbeidet har gått bra! I tillegg til å lese seg opp på forskningen som finnes på området har jeg også hatt et veldig hyggelig samarbeid med samarbeidspartneren, som aktivt har vært med på modelleringsarbeidet med innspill og forslag til måter å forbedre modellen på, forteller Peder.

Jeg har lært mye om de praktiske utfordringene knyttet til resirkulering av forskjellige materialer, og hvor mye utslipp man faktisk kan spare ved å resirkulere, sier han.


Hva har vært utfordrende?


- Arbeidet er omfattende, og det er mye å sette seg inn i. Det er spennende arbeid, men også tidkrevende, og det er viktig med forventningsavklaringer i forkant slik at alle parter vet hva som er målet med arbeidet. Dette aspektet har jeg lært mye av, og jeg ser på denne erfaringen som veldig nyttig arbeidserfaring, forteller Basmo.


Hva kan modellen brukes til så langt?


- Nå kan man regne ut et relativt godt estimat av CO2-utslipp knyttet til resirkuleringsprosessen til det produktet som har vært fokusert på i sommer, sier han.


- Målet er å utbedre modellen slik at den kan brukes til å ta avgjørelser i forskjellige markeder og forskjellige produkter. Modellen skal være et hjelpemiddel til å avgjøre hvor mye CO2 -utslipp man potensielt sparer ved å opprette nye systemer for resirkulering, der det ikke finnes slike fra før, sier Peder.


Kan anbefales


- Å jobbe i Terravera kan absolutt anbefales. Dette er en fin måte å få erfaring fra arbeidslivet på, og det er mye å lære. Man får mye ansvar tidlig, og det er gode muligheter til å bli kjent med mange forskjellige bransjer og fagfelt. I tillegg føles arbeidet meningsfullt og viktig, ettersom man jobber med å løse en av vår tids størst utfordringer, sier Basmo.


- Man lærer forskjellig og nyttig! Man får erfaring med å samarbeide med kunder i mange forskjellige bransjer, og man får også erfart hvordan det er å jobbe i en start-up, noe som er veldig spennende, avslutter han.

Comments


bottom of page