top of page

Med Kvarøy inn i fremtiden


Vi er stolte over å ha med oss Kvarøy Fiskeoppdrett som vår samarbeidspartner. De etterlyser flere samarbeidsprosjekter innen havbruk, og skal selv se på CO2 innen logistikk i sin verdikjede.

Kvarøy ble i fjor omtalt som «The unlikely champions of aquaculture» av TheFishSite.com som skrev: «Kvarøy Arctic, helped to define the Whole Foods Farmed Salmon Standard and is the only farm to have the ASC, SFW, BAP, Global GAP, IBM Food Trust block chain and American Heart Association’s Heart Check Seal at one time – effectively making it the most certified and recommended salmon farm in the world.» CEO Alf-Gøran Knutsen mener likevel bransjen har mange utfordringer. Han peker på at det viktigste fremover, blir å redusere CO2 avtrykket. - For å klare dette må vi begynne et sted, vi har valgt å starte på fôr, gjennom målrettet arbeid med å finne råvarer nærmere produksjonen vår, forteller han. Vi skal begynne med å se på CO2-utslippet innen logistikk og finne ut hvordan dette kan forbedres. Dette er viktig for bransjens videre utvikling. Han etterlyser også mer samarbeid i bransjen: - Flere samarbeidsprosjekter er nødvendig. Det jobbes for mye i hvert enkelt selskap og det er generelt for lite samhandling. Som næring er vi avhengig av utvikling. Det hele handler om fortsatt eksistens og lov til å gjøre det vi gjør, også i fremtiden. Bærekraftig laks - Produksjon av laks er allerede svært bærekraftig sammenlignet med mye annet, men det er alltid muligheter for forbedring, sier Kvarøy. -Vi håper samarbeidet med Terravera kan gi oss verdifull innsikt i hvordan vi som produsent kan fortsette å videreutvikle det vi gjør og utnytte potensialet for fullt. Vi håper samarbeidet fører til en suksess-historie som gjør at andre aktører også ser verdien av å jobbe med Terravera-plattformen, avslutter han.

Comentarios


bottom of page