top of page

Lerum ny samarbeidspartnerGjennom 4 generasjoner har familien Lerum laget produkt av frukt og bær. Virksomheten har produsert varer til norske husholdninger siden 1907. Nå skal emballasje under lupen, sammen med Terravera.


Lerum er en landsdekkende leverandør av syltetøy, saft og jus. Selskapets produksjonsanlegg og hovedkontor ligger på Kaupanger i Sogndal kommune, men selskapet har også et kontor i Asker. De kombinerer norsk tradisjon med kunnskap om foredling og ernæring, i tråd med trender i markedet og forbrukerbehov. Høy kvalitet er sentralt for konsernet, som i 2022 hadde en omsetning på 698 millioner kroner og 135 ansatte.


Bærekraft - et satsingsområde


I Lerum er kulturen bygget på verdiene ekte, stolt, ærlig og engasjert.


- Natur, foredling, ernæring, mennesker og lokalsamfunn er viktige bærebjelker i vårt virke, forteller Hans Christian Bjerketveit, direktør for forretningsutvikling. - Det handler om å bygge kulturen videre. Bærekraft er å TA VARE PÅ. Dette ligger i ryggmargsrefleksen vår, legger han til.Bedriften prioriterer å få med seg alle ansatte på laget. - Vi tenker at vi tar det vanskelige begrepet bærekraft ned til noe vi kan gjøre noe med her og nå. Et eksempel er at vi har redusert sukkerforbruket med 800 tonn siden 2019 gjennom å kutte i sukkerinnholdet i eksisterende produkt og utviklet nye uten tilsatt sukker. Ellers arbeider vi, som så mange andre, med blant annet å redusere klimaavtrykket fra emballasje og energi. Vi har gode resultat på energireduksjon, sier Bjerketveit.

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?Foto: Hans Christian Bjerketveit

- I forhold til bærekraft, så er det klimaavtrykket på transport som er en av utfordringene. Hvordan skal vi frakte varene våre fram og tilbake fra Sogn til markedet i framtiden? I tillegg må matsvinnet ned og vi må tenke mer sirkulær økonomi. En annen utfordring er emballasjen vi bruker for å emballere produktene våre. Her er de mange hensyn å ta, og kunsten er å greie seg med minst mulig og sikre at mest mulig av emballasjen kan gjenbrukes etterpå, sier Bjerketveit.

- Ellers er vi i en bransje med små marginer og stor konkurranse, så det å arbeide for å bedre konkurransekraft blir viktig for alle framover. Konkurransekraft er et stort begrep, og dreier seg som oftest om å ha de beste prisene på produktene, men også bærekraft må være på plass i form av for eksempel miljøvennlig produksjon og sunne produkter. I tillegg må firmaets totaløkonomi være bærekraftig. Bærekraft er vanskelig, fordi noe du gjør bra i en del av verdikjeden, kan slå negativt ut i en annen del, sier han.

- Vi tenker Terravera kan bidra til å gjøre oss tryggere i de beslutningene vi tar vedrørende bærekraftsvalg, fordi det ligger forskning og analyse bak dem, sier Bjerketveit.

- Skal vi løse klimautfordringane, er samarbeid nøkkelen. Bransjen vår har mange gode eksempler på hvordan vi kan arbeide sammen gjennom bransjeordninger. Kanskje vi kan finne på noe sammen også på bærekraft?

- Det unike med Terravera er at stiftelsen kobler problemstillinger i næringslivet opp mot akademia og analyse. Nå skal vi starte med å se på emballasjeløsninger sammen og vi håper samarbeidet vil gi oss den tryggheten vi ønsker for å kunne ta gode valg nå, og i fremtiden, avslutter Bjerketveit.


Terravera ser frem til samarbeidet og ønsker Lerum velkommen om bord!Comments


bottom of page