top of page

Kitemill om sikker energiforsyning og bærekraft

Kitemill ønsker å revolusjonere vindkraft og skal sammen med TERRAVERA bidra til økt innsikt om bærekraft.


Kitemill ny deltaker i TERRAVERA Business Program. Foto: Kitemill

Kitemill er nyeste deltaker i TERRAVERA Business Program. Satsingen er et forretningsprogram der norske bedrifter inviteres for å utvikle plattformen og utveksle kunnskap seg imellom. Løsning på vindkraft sin flaskehals Sikker tilgang til fornybar energi blir sett på som et nøkkelelement for en bærekraftig utvikling. Kitemill bygger på kunnskap om å utnytte trekkraften fra kite. Teknologi tillater Kitemill å høste energi høyere opp i atmosfæren og gir dermed bedre energisikkerhet.- Vår teknologi reduserer dermed utfordringen vindturbiner har i perioder med lite vind eller low-wind performance. En ytterligere fordel er at Kitemill har samme effekt som vindturbiner, men bruker kun 10% av materialene, sier Thomas Hårklau, Daglig leder i Kitemill. Sikker energiforsyning i hele verden Jon Gjerde, deleier i Kitemill, påpeker at stabil tilgang til energi kan være et nøkkelelement for å sikre en bærekraftig utvikling ikke bare i Norge, men globalt.- I Norge har vi et enormt privilegium med flere tilgjengelige kilder til energi. I andre deler av verden vil mangel på energi kunne hindre samfunnsutvikling. Kitemill kan bidra til at områder som tidligere har vært rammet av energiusikkerhet, i større grad kan bli selvforsynte, sier Jon Gjerde, økobonde, bærekraftinvestor og verdensmester i akrobatisk hanggliding.- For oss er det viktig å invitere inn næringsaktører som har bærekraft høyt på agendaen og som vil være med å utvikle en plattform for å ta reelle bærekraftige beslutninger. Vi stolte av å ha med Kitemill, sier Erik Fossum Færevaag, styreleder og initiativtaker til stiftelsen. Om Kitemill Kitemill leverer et teknologisk gjennombrudd innen høydevindkraft og fornybar energi, ved å introdusere vindenergi teknologi som bruker sterkere og mer konsistent vind i høyden (500 til 1000 meter). Løsningen reduserer den langsiktige marginalkostnaden med 50% fordi den sparer 90% av materialene samtidig som den produserer flere fullasttimer. Kitemill sin løsning bidrar til at vindkraft blir viktigere og mer lønnsomt ettersom langt flere geografiske områder kan nyttiggjøre seg av denne teknologiene sammenlignet med tradisjonell vindkraft. Om TERRAVERA TERRAVERA er en åpen digital plattform der akademikere, studenter og bedrifter samarbeider om å utvikle bærekraftsmodeller og for å samle og dele relaterte data. Målet er å gi politikere, bedriftsledere, kunder og samfunnet for øvrig kunnskap til å ta reelle bærekraftige beslutninger og prioritere ressurser.

Comments


bottom of page