top of page

Hjernetrim i ferien

Jarl Bredal jobber med modellering i stiftelsen i sommer. I sitt arbeid har han lært mye om både utslippsreduksjon og kommunikasjon med store bedrifter.


Jarl er 25 år fra Lier, går 4. klasse kybernetikk og robotikk med spesialisering innenfor biomedisinsk kybernetikk ved NTNU. I sommer jobber han med modellering i stiftelsen.


- De faglige interesse feltene mine ligger på reguleringssystemene og prosessene innad i kroppen. Bærekraft er også veldig viktig for meg, og synes det er veldig viktig å arbeide mot nye løsninger, sier Bredal.


Han hadde hørt mye positivt om Terravera fra medstudenter som tidligere har jobbet i stiftelsen. Samtidig syntes han det virket spennende å vinkle det kybernetiske aspektet mer mot samfunnsspørsmål og se på hvordan livssyklusen og utslippene til ulike produkter utarter seg.


Fått erfaring fra stålindustri


- I sommer har jeg jobbet med å modellere utslippene knyttet til et spesifikt produkt innen stålindustri, forteller Bredal. Her har jeg modellert verdikjeden og implementert denne inn i Terravera sin portal. Mye arbeid har gått med på å konkretisere planer for samarbeidet videre og vise potensialet et samarbeid med Terravera kan ha.


Samtidig har ikke arbeidet vært uten utfordringer. - Vi jobber fra bunnen og opp, og det er viktig å få frem at dette er komplekst arbeid som tar tid. Da er det viktig med en god forventningsavklaring i forkant og vi bruker en del tid på å forklare samarbeidsmodellen med Terravera. Vi jobber på en nokså unik måte og det tar tid å bli kjent med hvordan vi går frem for å få resultater, sier Bredal.


Stort potensiale


Bredal har i perioden lært mye om utslipp knyttet til transport og stålproduksjon. Modellen han jobber med kan gi et enkelt estimat til utslippene knyttet til disse områdene. Potensialet er en dynamisk modell som kan gi tall på utslipp til produktets produksjon og livssyklus, samt å utføre scenarioer hvor man kan se hvor mye utslipp man har spart ved å ta i bruk produktet.


- Det er gøy å være en del av arbeid som faktisk kan bidra til at utslipp går ned, sier Bredal. Man lærer å forholde seg til mange ledd og kommunisere med både sjefer og ansatte i andre bedrifter, avslutter han.

Comments


bottom of page