top of page

Helsegigant ny samarbeidspartner

Laerdal Medical er ett av Norges mest suksessrike globale industrikonsern. Nå vil de bruke Terravera-plattformen til å få økt forståelse knyttet til resirkulering innen helsesektoren.


- Vi er spente på dette prosjektet og hvordan vi kan forbedre analyser og forståelse for våre verdikjeder. Vi liker konseptet med å koble akademia og forskningsmiljø med virksomhet. Med verdifulle analyser og data som kan bli tatt i bruk igjennom denne modellen, forteller Sara Fossum, som er Sustainability Manager i Laerdal Medical.


Verdensledende


Laerdal Medical er et multinasjonalt produksjonsselskap innen helsesektoren med over 2000 ansatte i 26 land, med produktutvikling i fire land og fabrikk i Stavanger, Kina, USA og Mexico. Med 98 prosent eksport og en omsetning på over fire milliarder kroner er Laerdal et av Norges mest suksessrike globale industrikonsern. Selskapet har i en årrekke vært verdensledende innen opplærings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Det familiedrevne selskapet har over flere generasjoner produsert helseteknologiske produkter til flere sektorer, primært helse og undervisning.

Laerdal er drevet av sin mission; ‘Helping save lives’ og vision at ingen liv skal gå tapt unødvendig. Bedriften har et mål om å bidra til å redde en million flere liv, hvert år, innen 2030.

Fokus på bærekraftsmålene


Laerdal’s mål om å bidra til å redde liv er vårt viktigste fokus område og er nært knyttet til UN’s Sustainable Development Goal 3 – Good health and wellbeing. Selskapet jobber derfor med å utvikle løsninger som har høyt ‘Helping save lives impact’. Samtidig er de opptatt av å gjøre dette på mest bærekraftig måte ved å lage lavutslipps- og sirkulære løsninger.


- Vi har et mål om å være klimanøytral innen 2030, med en 70% reduksjon av utslipp i verdikjeden inkludert scope 1, 2 og 3 utslipp. Measure to improve er et fokus område hos oss, og vi ser viktigheten av å ha gode data på hvor vi er for å forstå hvor vi skal. Vi bruker derfor en kombinasjon av spend-basert og aktivitets-basert data til å kalkulere utslipp for å sikre at vi har god kvalitetsdata for de materielle områdene men samtidig får med helheten av våre utslipp, forteller Fossum og peker på tre satsingsområder:

  1. Net zero sites and reduced travel; renewable energy, energy efficiency, and digitalization

  2. Best-in-class logistics; minimized air transfer, optimized mode and route

  3. Minimized product emissions; durable and circular design, green materials and digitalization

Selskapet ser også på andre sirkulære forretningsmodeller, digitale løsninger og mer modulære produkter.

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?


- Grønnere materialer, som for eksempel resirkulerte materialer, er en viktig del av vår omstilling. Selv om vi ser framgang i dette området, tar det lang tid og disse alternativene er ofte en god del dyrere enn jomfruelige materialer. En annen stor utfordring er resirkuleringsmuligheter for produkter ved enden av livsløpet. For oss med komplekse produkter som består av en miks av forskjellige materialer, som plastik, elektronikk, metaller og tekstil, er det utfordrende å finne løsninger for resirkulering, både på grunn av mangel på infrastruktur men også samarbeidspartnere, forteller Fossum.


- I tillegg ser vi utfordringer relatert til mangler på miljørelaterte standarder i vår bransje. Dette gjør det utfordrende å gjøre beregninger for eksempelvis livsløpsanalyser for produkter, men det fører også til usynkroniserte forventinger fra kunder, legger hun til.

Laerdal Medical har allerede begynt å utføre livsløpsanalyser for produktene sine og håper Terravera kan bidra til å øke forståelsen av deres bærekraftsarbeid.


- Til nå har vi gjort analyser for over 30 av våre mest solgte produkter. Våre produkter er komplekse og inneholder ofte tekstiler, elektronikk og ulike plasttyper. Dette gjør resirkulering komplisert, med stort potensiale for forbedring knyttet til end-of-life og resirkulering. Vi håper dette kan gi oss bedre forståelse for kvalitet og bevaring av materialene slik at de kan resirkuleres til samme nivå som før resirkulering. Vi håper Terravera kan hjelpe med økt forståelse og innsikt knyttet til de totale faktorer og implikasjoner knyttet til resirkulering.


Oppfordrer til bransjesamarbeid


- Vi ønsker også å oppfordre til felles standarder for industrien. I tillegg er vi åpen for å sammen med andre for å øke trykket for mer grønne løsninger spesielt innen plast, elektronikk, metall og tekstil. Mer bio-baserte, resirkulerte og resirkulerbare materialer vil være til glede for hele industrien – og miljøet. Det er behov for å samarbeide for å etablere den nødvendige infrastrukturen for å oppnå det grønne skiftet, og synlighet og verdisetting for mer grønne løsninger hos leverandører. For å styrke trykk for fellesløsninger så er vi også medlem i SKIFT, supplerer Fossum.


Terravera er stolte over vår nye samarbeidspartner og ser frem til å finne nye, grønnere løsninger for helsesektoren.
Comments


bottom of page