top of page

Håper Terravera kan bli brukt internasjonaltNorges første kvinnelige milliardær med selvskapt formue, Hilde Midthjell er Co-Founder av Terravera. Vi har tatt en prat med henne om hennes reise og tanker om stiftelsen. Hun håper plattformen blir så velutviklet og anerkjent at den blir brukt internasjonalt.


Fra studier til styre


- Jeg startet mitt første firma midt i medisinstudiene, med kvalitetsprodukter og utstyr mot hudpleiesalonger/Spa og apotek. Firmaet Dermanor/Dermagruppen ble etter hvert en ledende aktør i Skandinavia. Deretter kjøpte jeg et konkurstruet Dale of Norway og snudde og fornyet selskapet fra overskudd til solid overskudd. Etter jeg solgte meg ut, har jeg jobbet med flere typer investeringer og veldedige prosjekter, inkludert enkelte styreverv, forteller Midthjell.


Lederskap og grønn omstilling


- Min ledelsesmetode er å analysere alle ledd i bedriften, kartlegge hva man kan gjøre bedre, bevisstgjøre ansatte og prioritere oppgaver. Det samme må man gjøre når det gjelder grønn omstilling. Du må vurdere råvarer og emballasje, sjekke og stille krav til leverandører, se på egne arbeidsmetoder og rutiner, som energibruk, avfallshåndtering etc. Det er kun ved å tenke helhetlig at man får de beste effektene, om det gjelder økonomiske resultater eller klimaavtrykk, forteller hun.


Grønne intensjoner

- Jeg synes det er et skritt i positiv retning at det nå er blitt populært å markedsføre grønne intensjoner. Samtidig må grønnvasking unngås ved at man skaper bevisstgjøring på at noe ikke er riktig eller tilstrekkelig, slik at det skapes forbedring. Allerede i Dermanor-tiden jobbet jeg med å skape økt oppmerksomhet i bransjen og blant presse på at naturlige/økologiske produkter kunne ha svært klimaskadelig emballasje og omvendt, da få forstod de ulike merkeordningene, forklarer Hilde.


- Det som har bekymret meg mest når det gjelder «grønnvasking» er når politikere setter i gang dyre tiltak eller endring av regelverk uten at vi vet om totaleffekten egentlig er klimavennlige. At Terravera utvikler teknologiske metoder for å kartlegge fakta, er viktig både for bedrifter, men også i et større samfunnsperspektiv, mener hun.


- Teknologi vil selvsagt spille en vesentlig rolle, både i kartlegging av klimaeffekter – som Terravera jobber med, men ikke minst når det gjelder å utvikle nye metoder for grønn energi, karbonfangst etc. Samtidig vil teknologi få økt betydning både i våre privatliv og næringsliv, som vi allerede ser innen eks. grønnere transport, web-møter som erstatter reisevirksomhet etc, forteller hun.


Er det mulig for en bedrift å både tjene penger og være bærekraftig?


- Selvsagt. Det kan også være mer lønnsomt. Ikke minst vil det være helt nødvendig på sikt da forbrukere og markedet krever det, konstaterer Midhjell.


- Akkurat hvordan bærekraft skal kunne måles og hvor grensen skal gå, overlater jeg til andre som har langt høyere kompetanse innen området enn meg. Blant annet finnes det flere dyktige personer tilknyttet Terravera som er sikkert kan komme med nyttige innspill når slikt skal fastsettes, sier Midthjell.


Siden jeg har bidratt som co-founder i Terravera, har jeg naturlig nok stor tro på betydningen av deres arbeid og kompetanse. Da tanken er at dette skal bli en bredspektret plattform, er det viktig å inkludere mange bransjer, legger hun til.


Kartlegging er viktig


- Jeg ser at innsatsen rundt klimaavtrykk fort kan knyttes opp til firmaer/bransjer som har mulighet til å gi økonomisk støtte til kartlegging innen deres respektive bransjer. Det er viktig at man også får kartlagt data som kan ha størst betydning både i Norge og internasjonalt, som kan kreve økt uavhengig finansiell støtte, sier hun.


Jeg håper Terravera blir så velutviklet og anerkjent at det blir brukt internasjonalt som plattform for optimale, grønne tiltak ikke bare innen næringslivet, men også blant politikere som trenger økt faktagrunnlag når de tar beslutninger, avslutter Midthjell.


Comments


bottom of page