top of page

God energi i Stavanger


Paneldebatt: F.v. Sondre Myge Haugland (Skagen Fondene), Per Arvid Gimre (PWC), Iselin Nybø (Advokatfirmaet Schjødt), Ingvild Meland (Nysnø Klimainvesteringer) og Jørgen Festervoll (Saga Pure).


Sammen med NHH og Næringsforeningen i Stavanger-regionen rettet vi fokus mot ESG og dilemmaene næringslivet står overfor. Vi hadde også med oss flere av våre samarbeidspartnere. Vestland fylkeskommune, Easee og Jotun var blant bedriftene som presenterte samarbeidet rundt Terravera-plattformen. - Vi kan gjøre mye med våre produkter og vår industri, men det vi synes er spennende er å se hvordan vi kan være med å påvirke utslipp i andre bransjer. Sammen med Terravera jobber vi for å lære mer og prøve å få et mer objektivt syn på helheten, fortalte Christer Lorentz Øpstad, som er Global R&D Director Fouling Protection i Jotun. Førsteamanuensis og instituttleder Aksel Mjøs, ved Institutt for finans på Norges Handelshøyskole, innledet dagen. Mjøs er også utnevnt til leder av Naturrisikoutvalget. Dette skal belyse hvor avhengig samfunnet og økonomien er av naturen. Utvalget skal synliggjøre konsekvensene av å ødelegge sårbar natur.


Det grønne skiftet


- I dag har vi rettet fokus mot betydningen av relevant rapportering inn mot det grønne skiftet, forteller førsteamanuensis Aksel Mjøs. - Det har vært en utrolig spennende dag, først og fremst fordi vi har fått lære hvordan bedriftene jobber i praksis med Terravera. I tillegg har vi hørt fra folk som sitter i ansvarlige investeringsposisjoner, sier Mjøs. Som et oppspark til fagseminaret delte Nysnø Klimainvesteringer sine refleksjoner i forhold til hvordan investorene tenker. - Vi ønsker å se på dette med unngått utslipp og beregninger knyttet til den biten, forteller administrerende direktør i Nysnø Klimainvesteringer, Ingvild Meland. - Vi mener at man må bruke tall mest mulig effektivt i klimaets tjeneste. En må se både på finansavkastning, men også på de utslippene en kan redusere med de valgene man tar. - Det er viktig at bærekraft ikke blir et abstrakt begrept, men at det blir konkret. Selv om Terravera har høye ambisjoner og målsetting, så er det godt å se hvordan en «tar det ned» og gjør det målbart, med riktige bærekraftsparametre, sier Meland. Grønnvasking Mjøs pekte i sitt innlegg også på grønnvasking som et problem der Terravera kan fungere som en løsning. - Vi snakket blant annet om nytten av standarder opp mot situasjonsbetinget rapportering. Dersom alt er situasjonsbetinget åpner vi opp for manipulerende grønnvasking. Vi trenger standarder og systemer som Terravera, avsluttet han. Terravera takker for et godt samarbeid med både NHH og Næringsforeningen i Stavanger-regionen.

Comments


bottom of page