top of page

Gir oss trygghet i valgene vi gjør


Tidligere i høst annonserte Terravera og Lerum et nytt samarbeid. Som en landsdekkende leverandør av syltetøy, saft og jus, har det stor betydning for selskapet å få en mer miljøvennlig emballasjeproduksjon.


Foto: Hans Christian Bjerketveit

Direktør for forretningsutvikling, Hans Christian Bjerketveit, uttrykte optimisme om partnerskapet og en forventning om en faktabasert tilnærming til bærekraft for Lerum. De ønsket hjelp til å gjøre simuleringer for å forstå konsekvensene av ulike valg i verdikjeden, spesielt knyttet til bransjens utfordringer rundt transport og emballasje.


Raske resultater som gir nye innsikter


– En av våre viktigste innsikter har vært å forstå hvor mye resirkulert plast vi faktisk må bruke i våre flasker for å oppnå reell miljøgevinst, sier Bjerketveit. Tidligere har vi kun hatt Infinitums føring på at 80% er optimalt, og at alt over 80% gir utfordringer i gjenvinningsprosessen. Vi har nå vitenskapelig baserte funn som hjelper oss å navigere i området mellom EU’s krav til andel resirkulert plast (25%) og Infinitums føring med hensyn på miljøgevinst. Dette hjelper oss også i vår kommunikasjon rundt våre valg i vårt arbeid for en bærekraftig bruk av plast. Å øke kunnskapen om dette bidrar til vår konkurransekraft og er en viktig del av vårt miljøengasjement.


Terravera har utviklet en modell for å analysere miljøpåvirkningen fra forskjellige produksjonsmetoder og transportveier. Fokuset er på å maksimere bruk av resirkulert materiale samtidig som man reduserer CO2-utslipp.


– Kanskje vi kunne forsøkt å modellere og analysere dette selv, ved å dykke ned i kilder og data,

men samarbeidet med Terravera, som kobler på unge talenter fra akademia er noe som virkelig

beriker prosessen. Det gir en friskhet og relevans til arbeidet vi gjør, noe som gjør hele

prosessen ikke bare lærerik, men også utrolig spennende, forteller Bjerketveit.


En balansegang vi tar på alvor


– Som en del av vårt arbeid med bærekraft har vi lært mye i denne prosessen, som bidrar til

vurderingen av vår måloppnåelse. Med ny kunnskap om miljøpåvirkningen fra forskjellige materialer, ser vi at rene, ubrukte materialer ofte er billigere enn resirkulerte alternativer. Dette stiller oss overfor utfordringer med kostnader versus miljøeffekt – en balansegang vi tar på alvor. Vår dialog med leverandører og andre partnere er sentral i denne prosessen, hvor vi sammen utforsker hvordan vi best kan handle for klimaet, vel vitende om at hver lille endring bidrar, men større endringer er nødvendige for å gjøre en reell forskjell, avslutter Bjerketveit.

Comments


bottom of page