top of page

Fornybar energi til verdiskapingen på Vestlandet


Terravera Foundation og Vestland fylkeskommune går inn i et samarbeidsprosjekt om å kartlegge de fornybare energikildene på Vestlandet

Hele 80% av energien som produseres på Vestlandet kommer fra vannkraft. De resterende 20% kommer fra andre energiproduserende kilder. Etter hvert som teknologiutviklingen eskalerer i fart dukker nye løsninger opp.


Fylkesutvalget, Vestland Fylkeskommune vedtar 21. juni planprogrammet for Regional plan for fornybar energi som setter en ny og tydelig regional politikk på energifeltet. Denne planen blir grunnlaget når potensialet for grønn omstilling skal realiseres i fylket.

Prosjektleder for regional plan for fornybar energi i Vestland fylkeskommune, Tor Martin Misund forklarer:

- Det skjer utrolig mye på energifeltet. Nye løsninger og ny teknologi er i rivende utvikling. Vestland Fylkeskommune skjønner at når det skal gjøres investeringer i fremtidens energiløsninger så må man vite at man tar de rette valgene. Det er det eneste samfunnsøkonomisk ansvarlige. Det er snakk om enorme investeringer som vil ha konsekvenser for mange innbyggere over mange år, kanskje generasjoner. Vi ser på Terravera-plattformen som en unik mulighet til å objektivt kartlegge verdikjedene for energiproduksjon på Vestlandet, slik at vi ruster opp til å ta de best mulige beslutningene tilgjengelig. Når vi som fylkesmyndighet skal ta avgjørelser som vil angå hele befolkningen er vi nødt til å utvide kunnskapsgrunnlaget maksimalt. Terraveras samarbeid med forskning, akademia og næringsliv gir oss tilgang til et digitalisert nettverk av forskning basert på verdikjedene våre, som er enormt. Men det er et langt lerret å bleke og ett sted må vi begynne, konstaterer Misund.

Vestland fylkeskommune jobber parallelt med både klimaplan og fornybar plan som etter planen ferdigsstilles i henoldsvis desember 2022 og mars 2023. Begge planene henger sammen med plan for næring og utvikling som ble vedtatt i september 2021. Satsingen på en grønn region på Vestlandet har imidlertid en enda større, overordnet strategi.

- Vi ønsker å gi regionen et løft, gjøre den resilient og robust inn i det grønne skiftet. Lenge har vi sett på dette skiftet som noe vi må forholde oss til i fremtiden, men nå er det i gang for fullt. Vi sørger for at Vestland skal stå godt som en viktig verdiskapingsregion for hele Norge i årene som kommer. Ved å samarbeide med teknologistiftelsen Terravera befester vi at det eneste riktige for regionens fremtid er å lage et bunnsolid samarbeid mellom næringsliv, akademia, det offentlige og ny teknologi.

- Vestlandet, med kysten og havområdene er et av de viktigste områdene for verdiskaping i Norge. Dagens energisituasjon, der kraften produseres i innlandet av fylket og industrien bygges langs kysten må løses. Det er ingen tvil om at utbygging av nye energikilder må til. For å vite hva man skal satse på må kunnskapsgrunnlaget være så godt som mulig. Vi ser frem til å jobbe med disse problemstillingene sammen med Vestland Fylkeskommune, sier daglig leder i Terravera Foundation, Ole Reinert Berg-Olsen.

Comments


bottom of page