top of page

Formue støtter Terravera

Updated: Feb 8, 2023Formue går inn og støtter Terravera med driftsmidler. Og ikke uten grunn. Vi har tatt en prat med Anders Zachrisson, som forklarer hva som ligger bak motivasjonen.

Formue er et skandinavisk Financial Life Management-selskap som gir uavhengig rådgivning til familier og stiftelser. Selskapet har rundt 130 milliarder kroner under rådgivning og forvaltning. - Vi tilbyr en helhetsløsning for våre kunder, Financial Life Management – der innovative digitale løsninger i kombinasjon med personlig rådgivning bidrar til å realisere potensialet for våre kunders formuer, forteller Zachrisson.


Formue er blant de første i markedet med bærekraftsrapportering på kundenes porteføljer. De gir også råd om bærekraftig eierskap via deres Nordic Sustainable Ownership Centre


- All rådgivning rundt bærekraft er basert på en felles forståelse for måling av avtrykk: hvor store avtrykk gir de ulike valgene enkeltpersoner, bedrifter og investorer tar? En av de største utfordringene for å skape overgang (transisjon) er nettopp denne felles forståelsen. I dag er dataene basert på individuelle rapporter – med ulik kvalitet – fra selskaper og kapitalforvaltere. Disse sammenstilles av ulike dataleverandører - igjen med forskjellige modeller. Vi er inspirert av Terraveras visjon om å forenkle disse valgene med sikrere og vitenskapelig baserte data, sier Zachrisson.


Finansiell støtte


- Vi velger å gå inn med driftsmidler, først og fremst fordi det gir Terravera mulighet til å utvikle tjenester som vil være til nytte for mange. Men også fordi vi synes Terraveras visjon passer til vår og vi tror vi kan dra nytte av hverandre, sier han.


- Avkastningen som skapes i en portefølje er selvsagt basert på selskapets aktiviteter. Dette er aktiviteter som i varierende grad påvirker miljø og samfunn, noe vi så vidt har begynt å forstå rekkevidden av. Vi mener det er relevant for alle investorer å kjenne til hvilket fotavtrykk avkastningen skaper. Det er nummer én: en forståelse av forholdet mellom virksomhet, avkastning og fotavtrykk. Derfra er det flere veier å gå. Det er ikke så enkelt som å bare investere grønt! Dette er virkelig et spennende område som gir en ny dimensjon til investeringsfeltet. Men det slutter ikke der – fotavtrykket til en formue er større enn bare porteføljen. Det har selvfølgelig også med livsstil og entreprenørskap å gjøre, sier Zachrisson.


Terravera er en start-up som kan ta i bruk ny teknologi og dermed kan tilby en ny løsning på et stort problem, mener Zachrisson, og legger til:


- For meg handler Terravera om å gi støtte til beslutninger. Vi har mange av dem foran oss – både som enkeltpersoner, bedrifter og samfunn. Selskaper som jobber med Terravera vil ta bedre beslutninger om bærekraft. Dette gir en bedre posisjonering for fremtiden, sier Zachrisson.

Finansnæringen kan overvåke selskaper det investeres i, stille krav til forbedringer og kanalisere penger til selskapene som har kommet lengst. Bransjen støtter prosjekter for bl.a. fornybar energi og infrastruktur med direkte finansiering, som sikrer langsiktige beslutninger og vi gir våre kunder råd om hvordan de skal opptre i deres hverdag og deres bedrifter. Det er en sentral posisjon. I tillegg har den nordiske finansnæringen en annen rolle, som er å vise vei for større markeder i Vesten og Østen som ligger bak, sier Zachrisson.


Har du en oppfordring til andre når det kommer til å samarbeide med Terravera?


- Å ikke legge Terravera for langt ned i skuffen til fordel for egeninteresse. Formue støtter Terravera på driftsnivå for at de skal ha båndbredde til innovasjon slik at de når sine ambisiøse mål, avslutter han.


Terravera er svært takknemlig for samarbeidet med Formue og ser frem til flere spennende prosjekter sammen i fremtiden.

Commentaires


bottom of page