top of page

I luften med Norwegian

Updated: Mar 2, 2023Studentene som modellerer på Terravera-plattformen er selve bærebjelken i prosjektene våre. Vi har tatt en prat med modellerer Lars Mathias Topstad som jobber på Norwegian-modellen.


Lars Mathias Topstad er 23 år gammel fra Kristiansand. Han går 3. klasse Kybernetikk og robotikk på NTNU, og har tidligere vært med i Ascend NTNU, en teknisk studentorganisasjon ved NTNU som konkurrerer med autonome droner.


Hva går din jobb ut på? Og hva innebærer Norwegian-modellen?

- Min jobb er å lage en dynamisk modell som kan beregne livssyklus CO2-utslipp fra Norwegians flyvninger per enkeltrute. Denne modellen skal så implementeres i TerraPortal og visualiseres i TerraLight, og etterhvert bruke data om drivstofforbruk fra Norwegian for å estimere CO2-utslipp, forteller han.


Hva har du jobbet med frem til nå?


- Frem til nå har det vært en del lesing om eksisterende metoder for å regne ut CO2-utslipp. Den kunnskapen er blitt brukt til å bestemme hvordan modellen skal se ut og implementeres i portalen. Neste steg blir å bruke data fra Norwegian, sier Lars Mathias.


Hvordan gjør du det?


- For å vite hvor mye CO2 et fly slipper ut må det estimeres hvor mye drivstoff som blir brukt på en gitt flyreise. Modelleringen består i å definere de ulike fasene av en flyvning som skal være med i estimeringen av drivstofforbruket. I vår plattform TerraPortal skal data fra Norwegian om drivstofforbruk regnes om til CO2-utslipp og fordeles mellom antall passasjerer på en gitt flyvning, sier Lars Mathias.


Hva sitter man igjen med?

- Jeg sitter igjen med en del kunnskap om hvordan CO2-utslipp kan beregnes for flyvninger, og hvilke tiltak Norwegian gjør for å redusere sine utslipp. Det har også gitt meg mer innsikt i hvordan flyindustrien fungerer, og hvordan fremtiden kan se ut, sier Topstad.


Hva kan Norwegian bruke informasjonen til?

- Norwegian kan bruke informasjonen til å få en mer nøyaktig forståelse av sine CO2-utslipp, og se hvor effektive deres tiltak for å senke utslippene er. Informasjonen kan også deles med kunder for at de skal kunne vite hvor stor andel av utslippene hver enkelt passasjer på en reise står for, konstaterer han.


Hva slags verdi vil dette ha i forhold til A) å bli mer bærekraftig og B)forstå sine egne utslipp bedre?

Norwegian har som mål å kutte CO2-utslipp med 45% innen 2030, og for å nå dette målet er det nødvendig å vite om tiltakene selskapet gjør faktisk senker CO2-utslippene de har nå, og kunne gi denne informasjonen til kunder. Modellen vil gi et mer nøyaktig estimat av CO2-utslipp ettersom det kun er basert på Norwegian sin data, og ikke gjenomsnitt fra hele flybransjen, forklarer Lars Mathias.


Hvilken betydning kan dette få for Norwegians kunder?


Norwegians kunder vil få vite mer nøyaktig hvor mye CO2-utslipp som blir dannet på en flyreise, og med denne informasjonen kan de velge å klimakompensere sitt utslipp, for eksempel ved å betale for mer bærekraftig drivstoff, avslutter Topstad.


Commentaires


bottom of page