top of page

Fana Sparebank gir 500.000,- til Terravera


F.v.: Finansdirektør Kim F. Lingjærde, adm. dir. Lisbet K. Nærø (Fana Sparebank), daglig leder Ole Reinert Berg-Olsen (Terravera) og Karianne Johnsen Landa, konsulent for bærekraft i Fana Sparebank.


Fana Sparebank gir 500.000,- til Terravera Foundation


Vi har bare ett kriterium, man må gjøre noe bra for andre, enten det er bærekraft, miljø eller samfunn, sier administrerende direktør, Lisbeth K. Nærø. - Terravera tikker alle boksene. Vi har stor tro på prosjektet og det var en enstemmig gavekomité som valgte å tildele midler til stiftelsen. - Vi er utrolig takknemlige for tildelingen, sier daglig leder Ole Reinert Berg-Olsen. Dette gir oss mulighet til å vise hva Terravera-plattformen kan gjøre. - Dette styrker vårt arbeid innen pågående og kommende prosjekter denne høsten, sier styreleder Erik Færevaag. Nå er mange opptatt av strømprisene, det sammenfaller bra med aktuelle områder vi kan se nærmere på. Energieffektivisering av bygg og bolig er aktuell tematikk for de fleste, konstaterer han. Stiftelsen Terravera ønsker høsten 2022 å sette i gang et prosjekt innen bygg og anlegg særlig knyttet opp mot energikilder og forbruk. - Hvilken effekt har det for eksempel å installere solceller på taket av et hus? Hvordan kan vi måle forskjellene av for eksempel vedfyrt ovn og varmepumpe, spør Færevaag.


Samfunnsansvar


- Vi som bank har et svært bevisst forhold til vårt samfunnsansvar. Vi ønsker å stimulere til bærekraftig utvikling, forteller administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og fortsetter: - Da Terravera ble etablert, var vi selv i ferd med å sette mål og ambisjoner som nå er nedfelt i at vi har forpliktet oss til å bli en netto-null utslippsvirksomhet innen 2050. Det inkluderer utlånsvirksomheten vår. Vi kommer til å møte krevende utfordringer med måling av utslippsutviklingen, og her kan Terravera komme til å spille en viktig rolle for oss så vel som for våre kunder og vår bransje i sin helhet. - Det er mange spennende områder å se på innenfor bygg og anlegg. Som bank ønsker vi å knytte våre utlånsprodukter opp mot bærekraftige tiltak innen både utbedring og energieffektivisering, sier finansdirektør, Kim Lingjerde.


- Bare når det kommer til om det er smartest å pusse opp eller rive og bygge nytt er det mange som står i et dilemma. Hus som ble bygget på 70-tallet har etter hvert blitt over 50 år gamle, da er det mye man som låntaker skal ta stilling til. Vi ønsker å belønne de som gjør bærekraftige tiltak, men vi må vite mer om hvordan vi kan måle effekten av forskjellige tiltak. Dette ønsker vi som bank å bidra til for at Terravera Foundation kan gå inn og modellere virkeligheten og hente ut tall. Tall er noe vi innen finans kan forholde oss til, da kan det bli lettere å si noe om hva som faktisk er bærekraftig og ikke, avslutter han. Stiftelsen Terravera retter en stor takk til Fana Sparebank for tildelingen.

Comments


bottom of page