top of page

Et spennende og visjonært prosjekt!Siri M. Kalvig er meteorolog og har en doktorgrad innenfor offshore vind teknologi. Siri jobbet som første amanuensis og leder for forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved Universitetet i Stavanger. Nå jobber hun som administrerende direktør for Nysnø Klimainvesteringer. I tillegg har hun vært en aktiv investor innen miljøteknologi. Hun er en av Terraveras støttespillere. Vi har tatt en prat med henne om stiftelsen.

- Terravera er et utrolig spennende og visjonært prosjekt. Jeg har fulgt med helt fra starten. Jeg kjenner Erik Fossum Færevaag fra jobben min i Nysnø Klimainvesteringer. Erik fortalte om tankene sine om Terravera før det var etablert og det har vært utrolig kjekt å følge med og se at de visjonære tankene nå konkretiserer seg. Jeg tror verden trenger et system som Terravera. Erik har kalt det et operativsystem for bærekraft og det liker jeg veldig godt! Hva er det viktigste en kan gjøre for å øke egen forståelse for relevansen av å bruke Terravera til å fatte mer bærekraftige beslutninger? Terravera er komplisert også, men når en får demonstrert plattformen og ser det fra innsiden er det mye lettere å forstå at det har ligger et fantastisk potensiale her. Jeg synes det er viktig at bevegelsen er organisert som en stiftelse og at arkitekturen er open source. For å lykkes i jakten på sannheten om bærekraft er det helt essensielt at flest mulig næringer bruker plattformen og deler data og at det er transparens i forhold til hvilke data som tas i bruk og hvordan modellene bygges opp. Hvordan skiller Terravera seg fra andre, lignende prosjekter? Jeg tror at det unike er at det er en dynamisk plattform som er designet for samarbeid og deling av data. Jo flere som bruker den jo bedre blir den. Det jeg liker ved Terravera er at det er konkret og praktisk. Hvilke konkurransefortrinn kan man se for seg ved å jobbe med modellering? Dynamiske modeller er selve kjernen i Terravera. Det være mulig å oppdatere modellene og bygge videre på de etter hvert som vi får mer kunnskap. Igjen, jo flere som bruker modellene jo bedre blir de. Jeg håper en kan få til en selvforsterkende mekanisme her. Hva vil du trekke frem som det mest positive med Terravera?

Det mest positive er at det er open source og en plattform for samarbeid. Jeg har selv jobbet med open source plattformer innenfor computatial fluid dynamics (openfoam) da jeg holdt på med min doktorgrad innenfor havvind. Jeg har sett hvor mye kraft det ligger i et økosystem av utviklere som sammen bidrar til å gjøre en kode eller plattform bedre. Jeg har veldig store forhåpninger til akkurat det. Det gjør også Terravera helt unikt! Bakgrunn: Siri startet sin karriere som værpresentatør på TV2. Sammen med TV2 startet hun det om etter hvert ble det internasjonale ledende værvarslingselskapet StormGeo. Siri har et brennende engasjement for klimasaken og har laget flere nasjonale kampanjer for å spre kunnskap og bevissthet rundt klimaproblematikken. Som leder for Nysnø fortsetter Siri klimakampen, men nå med finans og investeringer som verktøy for å være med å snu kapitalstrømmen mot en utvikling i tråd med Parismålene.

コメント


bottom of page