top of page

Easee vil være en del av løsningen


På bildet: Rigmor Haga, Bærekraftsdirektør, Easee

Easee ble startet i 2018 av tre gründere som hadde en visjon om å forme fremtidens strømnett. Siden oppstarten har selskapet etablert seg i 8 land og salg til hele 23, med Sverige, Tyskland, Benelux og UK som betydelige satsningsområder.

Eksporten i 2022 er hele 80%, noe som gjør dem til ett av de raskest voksende selskapene innen grønn teknologi i verden. Easee lager smart strømteknologi og har tatt markedet med en av verdens smarteste elbil-ladere. Alle selskapets produkter er utviklet, designet og produsert i Norge. Ved siden av deres visjon om å forme fremtidens strømnett har Easee en betydelig satsing på mennesker og kultur som sin fremste ressurs.


- Vi er et voksende teknologiselskap med mål om å skape fremtidens strømnett. Løsningene våre hjelper med lastbalansering og elektrifisering. I tillegg har vi et stort fokus på kultur og ønsker å forme morgendagens bedriftskultur, forteller Rigmor Haga, bærekraftsdirektør i Easee. Hvilke utfordringer ser dere i bransjen i et bærekraftsperspektiv? Vi ser både utfordringer og muligheter. Teknologien vi utvikler i Easee bidrar til det grønne skiftet ved å balansere last og tilrettelegge for elektrifisering. Samtidig er det slik at teknologien som denne overgangen er trenger, er avhengig av mineraler, materialer og energikrevende prosesser for å produseres. I Easee ønsker vi å maksimere potensialet til teknologien vår, samtidig som vi minimerer fotavtrykket involvert med å produsere, installere og bruke den. Hva ønsker dere konkret å se på sammen med Terravera? I denne omgang ønsker vi å fokusere på selve installasjonen av ladeboksene. Vi vil vurdere hvorvidt, og i såfall i hvilken grad, vår løsning med å koble opp flere ladere på samme kurs kan spare miljøet, sier Haga. Hypotesen vi ønsker å teste er at er at det vil inkludere både mindre material- og ressursbruk, men likevel gi oss fleksibiliteten som trengs for å utnytte og balansere strømnettet sammenlignet med mer tradisjonelle ladebokser og installasjonsmetoder, forteller Haga. Hvilken verdi har forståelse av bærekraft for dere - sett i et forretningsperspektiv? - Easee sin teknologi er ment å bidra til en grønn og rettferdig omstilling. Da blir bærekraft et naturlig aspekt av vår strategi og visjon. I en verden som alt har nådd en grads global oppvarming, ønsker vi å være en del av løsningen. Da må bærekraft integreres i hele virksomheten. Hvordan kan bransjen samarbeide for å bli mer bærekraftig? - Bærekraft er ikke et solo-løp. Vi blir nødt til å samarbeide for å lykkes. Bransjen bør utfordre hverandre på bærekraft, rapportere åpent og transparent og dele god praksis. Easee er for eksempel medlem i The Responsible Business Alliance, der vi samarbeider med andre teknologiselskaper for å dra i samme retning og utvikle god praksis sammen. Hvordan kan kunnskap om bærekraftige løsninger ruste dere for fremtiden? - Ved å få en faktabasert tilnærming til bærekraft, vil det være enklere for oss å ta reelle bærekraftsvalg, samt å prioritere bærekraftssatsingen vår på de områdene der vi kan skape best effekt for mennesker og miljø, avslutter Haga.Comments


bottom of page