top of page

DOF og Terravera: Sammen for å redusere biofouling og utslipp

Terravera og DOF har inngått et samarbeid for å adressere problemet med biofouling i den maritime sektoren. Gjennom forskning og utvikling av digitale modeller, tar de sikte på å optimalisere rengjøringsintervallene for skipsskrog, noe som kan føre til reduserte kostnader og miljøpåvirkning.Hva er Biofouling?

Biofouling er opphopningen av organismer som rur og alger på skipsskrog, som øker motstanden skipene møter i vannet. Dette fører til høyere drivstofforbruk og utslipp av klimagasser, noe som både er kostbart og skadelig for miljøet. For å løse dette problemet, har Terravera og DOF samarbeidet for å forstå og modellere problemet, men vi har møtt utfordringer på grunn av mangel på detaljert historisk data. Likevel har prosjektet gitt verdifull innsikt i biofouling.


Effektive løsninger

Samarbeidet startet med fokus på å forstå biofoulingens innvirkning på drivstofforbruk og finne effektive løsninger. En viktig kilde til informasjon var IMO-rapporten fra 2022, som gir en omfattende oversikt over biofouling-forskning og -teknologier.


IMO-rapporten fremhever flere teknologier for å redusere biofouling, inkludert antifouling-belegg, ultralydbehandling og proaktiv undervannsrengjøring. En case-studie av et bulkskip viste at proaktiv rengjøring kunne redusere drivstofforbruket med opptil 22 % over en femårsperiode. Disse løsningene gir lovende resultater for maritim industri.


En annen viktig studie, fokuserte på de økonomiske kostnadene relatert til biofouling. Studien viste at proaktive rengjøringsstrategier kan redusere drivstoffkostnader betydelig, noe som understreker viktigheten av regelmessig vedlikehold og inspeksjon.


Vi har tatt en prat med Kai Thompson, HSEQ Sustainability Officer i DOF, som har jobbet med oss ​​på DOF-modellene.


Hvordan har samarbeidet med Terravera påvirket DOFs strategi for håndtering av biofouling så langt?

En betydelig utfordring i mange industrier, spesielt de som fokuserer på bærekraft, er å overføre vitenskapelig kunnskap til praktiske tiltak. I løpet av milepælene 7-10 samarbeidet vi i DOF med Terravera for å løse dette spesifikke problemet angående håndtering av biofouling.


Gjennom dette samarbeidet oppnådde vi to hovedmål.


En dypere forståelse av biofouling vitenskap. Vi gjennomførte en grundig gjennomgang av eksisterende vitenskapelig litteratur om biofouling, og fikk en omfattende forståelse av de ledende konseptene på dette feltet. Denne nye kunnskapen forbedret vår forståelse av faktorene som påvirker biofoulingvekst og mekanismene bak ulike kontrollmetoder betydelig.


Operasjonalisering av beste praksis: Ved å samarbeide med Terravera klarte vi å bygge bro mellom teori og praksis. Vi utnyttet den vitenskapelige forståelsen fra litteraturgjennomgangen for å identifisere biofouling håndteringsstrategier som er mest effektive og overførbare til virkelige operasjoner.


I hovedsak har dette samarbeidet utstyrt DOF med den vitenskapelige kunnskapen og praktiske kunnskapen som trengs for å takle biofouling utfordringer mer effektivt og bærekraftig.


Kan du utdype de spesifikke utfordringene dere har stått overfor når det gjelder datainnsamling og nøyaktighet?

Når det gjelder datadrevet beslutningstaking for biofouling, har vi innsett at vi er sterkt begrenset av den nåværende tilgjengeligheten av data og dens pålitelighet fra fartøyet. Selv om dette har hindret skapelsen av et spesifikt prediktivt modelleringsverktøy for biofouling, har prosessen vi har gjennomgått med Terravera gitt oss innsikt i hvilken data vi trenger å samle inn, og gjort det mulig for oss å formulere planer for å hente ut denne informasjonen i fremtiden.


Hva er den viktigste kunnskapen dere har fått fra denne forskningen, og hvordan vil dette påvirke fremtidige prosjekter?

Som med mange bærekraftsutfordringer, er løsningene ofte ikke så enkle som de først ser ut til. For eksempel har et enkelt tema som å redusere biofouling mange dynamiske variabler, slik som vannforhold, sesongvariasjoner, overflatemateriale, tid tilbrakt i vannet, driftsmåter, bruk av ulike anti-fouling belegg, regelverk og forholdet mellom kostnader og inntekter i form av økonomiske faktorer. Det er først ved å forstå disse variablene fullt ut at fartøyoperatører som DOF kan lage tilpassbare strategier for å minimere biofouling. Til gjengjeld er den eneste måten å forstå dette på å ha data og måle disse datapunktene. Dette er hva vi må jobbe med.


Vi i Terravera Foundation er stolte over samarbeidet med DOF.


Har du spørsmål, ta kontakt på info@terravera.world

Comentarios


bottom of page