top of page

Dagens energisituasjon på Vestlandet- Dagens energisituasjon på Vestlandet er anstrengt, sier fylkesordfører i Vestland fylkeskommune, Jon Askeland (Sp). Dette er en av grunnene til at Vestland fylkeskommune nå går sammen med TERRAVERA™ Foundation for å kartlegge de fornybare energikildene.

- Når fremtidens energimiks skal settes sammen trenger vi faktakunnskap, sier daglig leder i TERRAVERA Foundation, Ole Reinert Berg-Olsen.


CO2-utslipp og arealbruk er blant faktorene stiftelsen ser på i første omgang.

Nå er arbeidet i gang med modellering og matematisk representasjon av næringskjeden og vi har tatt en prat med fylkesordfører Jon Askeland (Sp) som redegjør for dagens energisituasjon på Vestlandet, den akutte mangelen på kraft i industrien og fremtidens energimiks på Vestlandet.


Hva er bakgrunnen for dagens energisituasjon? - Dagens energisituasjon er veldig anstrengt. Den opprinnelige årsaken er rett og slett at hele energisituasjonen vår er bygget opp slik at man skulle legge hovedtyngden av elektrisk energi inne i fjordene for å forsyne de store smelteverkene. Den andre hovedfaktoren er at det ble dimensjonert for et kraftanlegg som skulle sende kraften fra Vestlandet til Østlandet, forteller Askeland. Har egentlig nok kraft - Vestland fylke har i utgangspunktet nok kraft. Det største problemet er manglende nettkapasitet innad i fylket. Men dette viser heller ikke hele bildet. Historisk sett, rundt Bergensområdet, ble det lagt opp til å føre kraft fra indre strøk til Bergen, Sotra og Øygarden, Mongstad og Kollsnes. Da ble Sima-Samnanger kraftlinjen bygget. Man var ganske sikker på at med denne linjen fikk Bergensområdet nok energi i lang tid fremover sier Askeland. - Parallelt med dette kom også det store klimafokuset. Elektrifisering av Norsk sokkel blir da en sak for å nå landets klimamål. Jeg mener de begikk en feil den gangen, forteller Askeland. - Går man inn og ser på hva NVE og OED har skrevet om dette på 2000-tallet, ser man at de mener nettkapasiteten bør være utbygget og produksjonen av fornybar energi større før man elektrifiserer sokkel, fortsetter Askeland. Det motsatte ble gjort. Strømmen fra Sima-Samnanger linjen går rett ut i Nordsjøen. Uten at man bygget ut mer nettkapasitet eller særlig mye mer fornybar energi på land, konstaterer han. - Når det grønne skiftet nå kommer for fullt, står vi i en akutt mangel på kraft i flere områder i Vestland fylke. Sunnhordland, Bergensområdet og Sunnfjord og dels i Indre Sogn. Da kan vi få situasjoner hvor man ikke øker produksjon innen industri, men heller lar dette gå til andre land, mener fylkesordføreren. Fremtidens energimiks - Fremtidens energimiks blir noe helt annet enn det vi har hatt til nå. Bransjen selv mener det er begrenset hvor mye ny vannkraft en kan bygge ut basert på hvor mange store slike områder det er igjen. Her finnes det et potensiale for å oppgradere for å få mer effekt ut av eksisterende anlegg. - På kort sikt har man de to neste energikildene innen fornybar, det er havvind og vindkraft på land. Sistnevnte er veldig omstridt i befolkningen, det oppstår mye konflikt ved etablering av nye vindparker, en kan heller tenke seg en utvidelse av eksisterende anlegg. - Planene til Equinor om havvindfeltet Troll Vind kan gi 1.6 - 1.7 Terrawatttimer, det er det mest umiddelbare. Kjernekraft er noe vi i Norge har begrenset kompetanse på, men dette kan i teorien også komme, sier Askeland. TERRAVERA™ skal totalt se nærmere på energikildene sol, bio, termisk, bølge, vind og vann i samarbeid med fylkeskommunen. - En vil få en større miks av flere forskjellige energikilder på Vestlandet i fremtiden, slår Askeland fast.

TERRAVERA™ Foundation jobber nå aktivt med kartlegging og modellering som vil gi oss mer kunnskap om de fornybare energikildene.

- Når det skal investeres i fremtidens løsninger er det viktig at vi har et godt og objektivt kunnskapsgrunnlag. Det kommer også stadig nye energiproduserende løsninger og ved å bygge modeller vil vi kunne få bedre innsikt i hva som differansierer dem fra hverandre, basert på rene tall, forteller daglig leder, Ole Reinert Berg-Olsen.

Comments


bottom of page