top of page

Bærekraftsdata som beslutningsgrunnlag

6. mars inviterer vi, sammen med NTNU Alumni og NHH til samling i Trondheim. Her kan du lese mer og melde deg på seminaret.

Gode bærekraftsdata blir den viktigste valutaen fremover - som beslutningsstøtte for gode valg, for å tiltrekke seg kapital og for å oppfylle lovkrav til bærekraftsrapportering. Men hvilke data har vi, hva trenger vi, og hvem skal forvalte dem? Velkommen til fagseminar og debatt med ubalansert temperatur, faglige innspark og inspirasjon fra selskaper som forsøker å gi oss svarene.

Illustrasjon: Martin Torvund


Her kan du se programmet for seminaret.


BÆREKRAFTSDATA SOM BESLUTNINGSGRUNNLAG


Terravera, NTNU Alumni og NHH Alumni samarbeider om dette seminaret.

Sted: Rådssalen i Hovedbygget, NTNU Gløshaugen, Trondheim


PROGRAM

10.00 Velkommen

Rektor Tor Grande, NTNU


10.15 Hvilke data trenger vi for å håndtere naturrisiko?

Instituttleder Aksel Mjøs, NHH


10.30 Pause


10.45 Verktøy og datastrømmer for det grønne mulighetsrommet

Jostein Breines, Reitan Eiendom


11.00 Sirkulær økonomi: forretningmodeller, prosesser, roller

Katja Samara, Næringslivsringen


11.15 Lunsj


11.45 Hvilken rolle kan staten spille som tilrettelegger for bruk av bærekraftsdata?

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung


12.00 Jakten på bærekraftsdata – hvor finnes de og hva brukes de til?

Elisabeth Bøe, Terravera Foundation


12.15 Panel:

Noen har bærekraftsdata, andre trenger den? Hva hindrer oss i å samarbeide, og hva kan vi gjøre?


Martin Ludvigsen, NTNU

Jostein Breines, Reitan Eiendom

Katja Samara, Næringslivsringen

Moderator: Svein Roger Selle, Havila og Terravera


12.45 Kan det lages en digital modell for hele virkeligheten?

Førsteamanuensis Morten Breivik, NTNU


13.00 Masteroppgave

NTNU/Terravera student


13.15 Oppsummering

Comments


bottom of page