top of page

Bærekraft er "Right to play"


F.v: Pål Skogrand (VP Policy and Impact), Ragnhild Dragøy (VP Product and Sustainability) og Christina Ianssen (Manager Sustainability and Public Affairs)


Aker BioMarine er et bioteknologi- og krillfangstselskap, som har som mål å tilby bærekraftige produkter som er bra for helsen og planeten.

Verdikjeden strekker seg fra innhøsting av krill i Antarktiske farvann, via selskapets knutepunkt for logistikk i Montevideo, til produksjonsanlegget i Houston, og videre til kunder over hele verden. Selskapets sterke fokus på bærekraft inspirerte lanseringen av sirkulærselskapet AION som skal hjelpe selskaper med å resirkulere og gjenbruke avfall. Hvilke utfordringer ser dere i bransjen i et bærekraftsperspektiv? Alle må strekke seg for å nå klimamålene, også fiskeri- og havbruksnæringen. Aker BioMarine mener bedriftene kan ikke gjøre dette alene og hver for seg, og jobber derfor mot forsknings- og datadrevne miljøer, og ser viktigheten av å anvende rett teknologi og riktige verktøy for å lykkes. Bærekraft, økonomi og kvalitet må knyttes tettere sammen og må utgjøre et samlet og godt vektet grunnlag for beslutningsstøtte. Hva ønsker dere konkret å se på sammen med Terravera? Det første vi vil gjøre er å beskrive effekten av vårt produkt inn i havbruksnæringen med tanke på bærekraft. Dette er også en forretningsmulighet for oss fordi vi kan hjelpe våre kunder ved å eksempelvis tilby en alternativ fôringrediens som er mer bærekraftig. På sikt ønsker vi å se på bærekraftige løsninger i hele verdikjeden. Hvilken verdi har forståelse av bærekraft for dere sett inn i et forretningsperspektiv? Bærekraft er i ferd med å bli «right to play» og drives frem fra alle kanter Markedet forventer at industrien er seriøs når det gjelder bærekraftog kommer til å stille enda høyere krav i fremtiden. Dette resulterer i et behov for at bærekraft gjennomsyrer hele bedriften. Bærekraft handler om hva vi gjør i dag, vår langsiktige merverdi og hvordan det vi gjør som selskap er forankret i bærekraft. Hvordan kan bransjen samarbeide for å bli mer bærekraftig? Bransjen bør bli flinkere til å dele data, kunnskap og best practice. Har man gode løsninger, bør en dele det raskt med resten av industrien. Det er ikke noen konkurransefordel å sitte med det for seg selv, vi må alle dra i samme retning. Vår bransje kan også bli bedre på å samarbeide for å ruste opp hele verdikjeden der alle har hvert sitt delansvar Hvordan kan kunnskap om bærekraftige løsninger ruste dere for fremtiden? Det vil hjelpe oss til å ta bedre valg i dag, slik at vi er bedre rustet i fremtiden. Vi må begrunne hvorfor vi er bærekraftige, det vil si å ha kontroll på alt fra utslipp av CO2 og andre miljøindikatorer, økosystem, påvirkning på samfunn, sosiale forhold, og økonomi til helt konkret hvorfor krill er bærekraftig. Kunnskap om egen aktivitet er nøkkel til å bidra med bærekraftige løsninger. En av grunnpilarene våre er bærekraft, derfor ønsker vi å knytte oss til gode støttespillere som Terravera.

Comments


bottom of page