top of page

Bærekraft er konkurransekraftNy samarbeidspartner: IK Group er et norsk teknologiselskap som tilbyr ingeniørtjenester og produkter til olje- og gassindustrien, maritime sektorer og fornybar energi. De tenker bærekraft er konkurransekraft.


Selskapet er en kompetansebedrift som har spesialisert seg på å levere teknologi og tjenester som bidrar til å øke sikkerheten og effektiviteten i industrielle operasjoner.De har 140 ansatte, 400 millioner i omsetning og beskriver seg som modig, lydhør og ansvarlig.


- For oss vil bærekraft være konkurransekraft fremover, forteller Eirik Berge som er CEO.


Selskapet har etablert bærekraftstrategi og jobber nå med implementering og operasjonalisering, i tillegg til å bygge kultur for bærekraft.


Foto: Eirik Berge, CEO IK Group


- Vårt fokus er å gå fra ord til handling, ta ut dagens bærekraftpotensiale og identifisere hvordan vi kan utvikle våre produkter og tjenester for fremtiden, sier Berge.

Hvilke utfordringer ser dere i bransjen generelt?

- Olje- og gassindustrien står overfor flere utfordringer når det gjelder å opprettholde en bærekraftig drift. Vi må redusere klimautslipp, finne nye, innovative måter å utvinne ressurser på, redusere miljøpåvirkning, opprettholde lønnsomhet og tilpasse oss de globale endringene i energimiksen. For å møte disse utfordringen må vi kontinuerlig jobbe med innovasjon og teknologiutvikling, ha fokus på bærekraftig forretningsutvikling og samarbeide på tvers. For oss er det viktig å være transparent og modig, sier Berge.

Hvordan tenker dere at Terravera kan bidra til deres bærekrafts arbeid?


- Vår ambisjon for å samarbeide med Terravera er å få innsikt i hele verdikjeden, egne utslipp samt hvordan våre løsninger kan redusere kundens utslipp. Målet er å gå i dybden, kvantifisere og ta ut vårt potensiale. Vi er først ut i olje- og gassbransjen og mener at dette er et godt utgangspunkt for vårt videre bærekraftsarbeid. Noe vi er stolt av, forteller Berge.

Har dere oppfordringer til andre i samme bransje om å samarbeide for å finne fellesløsninger?


- Bransjen kan bli bedre på å forstå sin egen verdikjede. Dybdekunnskap for å identifisere eget potensiale og øke kompetansen er viktig. I tillegg må vi endre fokus fra kun rapportering og klimaregnskap til faktiske tiltak og handlinger. Terravera er et bra utgangspunkt for dette og potensialet her er å kunne dele verifisert informasjon på tvers av industrien, sier Berge.


Hva ønsker dere å oppnå med samarbeidet med Terravera?

- Vi tenker at Terravera bringer et nytt perspektiv til innsikt og forståelse av datasamling i bærekraftssammenheng. Det å få tilgang på verifiserbare tall og ikke bare kostnadsindikatorer gir et bedre beslutningsgrunnlag for bærekraftsavgjørelser. En digital tvilling av vår verdikjede vil og kunne gi bedre oversikt og beslutningsgrunnlag for strategiske avgjørelser, forteller Berge.

- I første omgang skal Terravera modellere ut verdikjeden til Izomax og produktet AOGV. Vår hypotese er at AOGV reduserer utslipp, kost og er mer effektivt enn konkurrerende produkter, Vi ønsker å få verifiserte tall på dette samt å identifisere vårt forbedringspotensial. På den måten hindrer vi grønnvasking, gir kunden korrekt scope 4 informasjon og gir oss mulighet til å være transparente, avslutter Eirik Berge.


Vi i Terravera ser frem til et spennende samarbeid!Comments


bottom of page